Czytelnia / Kształcenie i zawód tłumacza

Nie ma żadnych danych dotyczących osobno jakiegokolwiek rynku krajowego, jednak rynek duński charakteryzuje się podziałem pracy na dwie grupy – dużą liczbę firm jednoosobowych zajmujących się tłumaczeniem w zakresie jednego języka obcego oraz 5-10 firm z różnymi strukturami organizacyjnymi, jednak zasadniczo oferujących usługi w zakresie tłumaczenia więcej niż jednego języka. Należy wziąć także pod uwagę fakt, iż znajomość języka obcego (angielskiego) na wysokim poziomie ma tam długą tradycję, podobnie jak zatrudnianie w firmie tłumaczy do codziennych zadań, a może nawet do tych bardziej skomplikowanych. Dotychczas firma Berlitz jest jedyną dużą firmą międzynarodową wyróżniającą się na rynku, jednak inni międzynarodowi gracze także ugruntowują swoją pozycję. Rosnąca liczba innych firm zakorzenionych w sektorze nowoczesnych technologii informatycznych oferuje usługi w zakresie lokalizacji oprogramowania jako przykład sąsiedniego sektora przyjmującego wyzwanie do tłumaczenia. Trend ten jest coraz silniejszy i młodzi tłumacze posiadający jedynie teoretyczne przygotowanie widzą korzyści z rosnącej liczby miejsc pracy do obsadzenia w firmach. Może to jednak oznaczać likwidację tradycyjnych firm tłumaczeniowych, jeżeli nie dostosujemy się do wymagań klientów dotyczących kosztów, cen, efektywności i jakości.

III. Systemy kontroli jakości

W nowoczesnym przemyśle jakość jest ważną kwestią. Klienci mają liczne wymagania dotyczące jakości tłumaczeń dokumentacji i zlokalizowanych produktów. Należy zauważyć, że w tym samym czasie zwiększająca się liczba klientów jest w stanie ocenić jakość przetłumaczonego produktu. Nie mogą oni stworzyć tekstu samodzielnie – jednak wiedzą, jak określić jego jakość.

Dodatkowo, biorąc pod uwagę stale zwiększający się zakres usług w każdej firmie tłumaczeniowej, dużą liczbę wielojęzycznych zleceń, zróżnicowanie zadań, skomplikowaną obsługę nowoczesnych narzędzi oraz zwyczajnego oprogramowania, wszystko jest jasne. Firma tłumaczeniowa zatrudniająca więcej niż jedną osobę będzie niebawem zmuszona do ustanowienia precyzyjnych zasad i norm dotyczących wszystkich aspektów biznesu.

Opracowano różnorodne systemy, jednak ze względu na obszerność tego tematu scharakteryzowane zostaną pokrótce tylko niektóre z nich. Kompleksowe Zarządzanie Jakością (TQM) jest matką wszystkich innych podsystemów kontroli. Niezależnie od tego, czy kierujesz się normami ISO (Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna), BS (Brytyjskie Normy) czy też DIN (Niemiecki Instytut Normalizacyjny), zasadnicza filozofia systemu TQM musi być przestrzegana i co więcej musi być nawet następnie wdrażana. System ten po raz pierwszy został wprowadzony przez Japończyków i zapewnił sukces japońskich produktów przemysłowych po roku 1945. TQM definiuje jakość jako „całkowite spełnianie wymagań uzgodnionych z klientem”.

Normy ISO określają jakość w następujący sposób: „Ogół właściwości i cech produktu lub usługi, które świadczą o jego/jej zdolności do zaspokojenia potrzeb stwierdzonych i oczekiwanych”.

System ISO od lat normalizuje powstanie licznych produktów, ale dopiero w ciągu ostatnich 15 lat normy zostały opracowane i zastosowane w odniesieniu do sektora usługowego. Wprowadzanie tych norm spotyka się niekiedy z głosami sprzeciwu, gdyż uważa się, że na tego typu usługi należy patrzeć indywidualnie. Jednakże nie jest możliwe ustanowienie zasad i wytycznych, które pozwalałyby na indywidualne podejście do produkcji, przestrzegając jednocześnie automatycznych i rutynowych procedur.

Jakie są najważniejsze kwestie ISO 9000?

Polityka jakości w firmie musi być jasno określona.

- Organizacja firmy, tj., jakie są obowiązki i kompetencje pracowników, których praca wpływa na jakość.