Czytelnia / Kształcenie i zawód tłumacza

Możliwe jest prowadzenie rozmów z Chinami za pośrednictwem sieci lub telefonu, studiowanie i uzyskiwanie różnego rodzaju informacji – za pomocą jednego kliknięcia możemy nawet zdobyć nowy pomysł na obiad.

Firmy i przedsiębiorstwa łączą się za pomocą sieci i coraz większe znaczenie ma posiadanie dostępu do systemów dostawców w celu kontrolowania całego procesu zaopatrzenia. Przyjemnie i łatwo być podłączonym do sieci i mieć dostęp do systemów innych osób, sprawia to jednak, że nasze życie codzienne i zawodowe staje się coraz bardziej złożone. W celu uporania się z tą złożonością i upewnienia się, iż wszystkie zaangażowane strony przestrzegają tych samych procedur, najlepsze zasady działania i kontrola jakości stają się elementami najważniejszymi,

W tradycyjnych jednoosobowych firmach tłumaczeniowych lub w przypadku osób pracujących na umowy zlecenie łatwo jest poradzić sobie z procedurami i jakością, pod warunkiem że można je w ogóle wprowadzić, jednak w firmie, której zadania są podzielone, a praca rozłożona pomiędzy pewną liczbę pracowników, istotne jest wypracowanie zasad dotyczących różnych aspektów biznesu. Z konieczności biurokracja staje się sprawą naturalną i najważniejszą, ale także spowalnia załatwianie spraw na rynku, na którym klienci stale skracają i tak już napięte terminy. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że tłumaczenie pozostaje sprawą drugorzędną w zbyt wielu organizacjach, nawet tych dużych! Prowadzi to do dylematu - wybrać efektywność czy jakość oraz w jaki sposób sobie z tym radzić.

Osoby pracujące na umowy zlecenie często zapewniają bardzo dobrą jakość, gdyż dysponują nieograniczoną ilością czasu potrzebną do osiągnięcia optimum. W firmie tłumaczeniowej zatrudniającej wielu pracowników w pełnym wymiarze, w dziale tłumaczeń, administracji czy też dziale technologicznym mają zastosowanie zupełnie inne zasady i należy wprowadzić odpowiednie systemy w celu osiągnięcia pożądanych rezultatów oraz utrzymania zadowalających obrotów.

II. Rynek tłumaczeń

Niniejszy artykuł opisuje jedynie rynek tłumaczeń w zakresie przemysłu i handlu, jednak nie ulega wątpliwości, że na rynku tłumaczeń literackich zachodzi wiele olbrzymich przemian wynikających z fuzji oraz nowych nabytków w sektorze wydawniczym. Znajduje się on także pod presją produktów sprzedawanych za pomocą Internetu, tj. książek dostępnych na żądanie, z możliwością ich wydrukowania, książek elektronicznych itd.

Jak wspomniano powyżej, istnieją trzy kluczowe siły napędzające i ostatecznie kształtujące typ produktów, które sektor tłumaczeń musi zapewnić środowisku biznesowemu. W ostatnich dziesięciu latach nastąpił wzrost w tej części rynku, która zaspokaja potrzeby przemysłu informatycznego, np. w branży zajmującej się lokalizacją, ale jednocześnie wraz z tym wzrostem typy tekstów, z którymi ma się do czynienia w przypadku tradycyjnych tłumaczeń gwałtownie zaczęły się zmieniać.

Globalizacja w sektorze lokalizacji oprogramowania wymaga przygotowania danego produktu do wejścia na rynek w kilku różnych krajach jednocześnie. Jednak nie można zapominać, iż w pierwotnym rozumieniu handel ma charakter międzynarodowy, a skala handlu międzynarodowego ma tendencję wzrostową, gdyż wzrost gospodarczy i dobrobyt rozszerzają się na wszystkie kraje globu.

Rosnące znaczenie handlu i rozległa komunikacja międzynarodowa przyczyniają się do wzrastającej liczby tłumaczeń zarówno w przypadku produktów elektronicznych, jak i podstawowych produktów przemysłowych. Oferty, kontrakty, materiały marketingowe, instrukcje obsługi, umowy o świadczeniu usług serwisowych, kontakty towarzyszące relacjom handlowym. Na koniec dnia wszystko to jest kwestią komunikacji i wzajemnych relacji. Środek przekazu w tej komunikacji może być papierowy bądź elektroniczny, mimo to dalej niezbędne jest tłumaczenie. Złożoność produktów i ostatecznie treść towarzyszących im dokumentów, instrukcji obsługi, materiałów marketingowych itp. wymagają systemów w celu zapewnienia spójności w terminologii i stylu, aby i tłumaczenie było produktem zwiększającym ich wartość.