Czytelnia / Kształcenie i zawód tłumacza

O świniach...

Często zapominałem, że ty w wypowiedziach typu ty świnio! to seu: Seu porco! (Policjantów nigdy nie nazywamy świniami. Ja zwracam się do nich senhor, ponieważ mama powiedziała mi, że każdy, kto ma broń, zasługuje na bycie nazywanym senhor. Ludzie z niższym stopniem wykształcenia zwracają się do nich na różne sposoby, ale nigdy nie używają słowa świnia).

So seu porco! jest stosowane w stosunku do osób dłubiących publicznie w nosie lub jedzących brudnymi rękami. Seu porquinho (pol. ty świnko) używa się w takich samych sytuacjach, ale tylko jeśli „świnią” jest dziecko, małżonek/ małżonka lub jego/ jej najbliższa rodzina - ujmujące. Seu porcjo (pol. ty świntuchu!) jest jeszcze bardziej urzekające, a seu porcalhão (pol. ty wielka świnio!) może oznaczać prawdziwą troskę, lub też przeciwnie, w zależności od intonacji. Aleto już inna historia.

Seu w tym wypadku nie zapisujemy w cudzysłowie, ponieważ pełni funkcję zaimka dzierżawczego i przymiotnika, a nie określnika niewolników dla senhor. Co ciekawe, zwykle używanym zaimkiem dzierżawczym łączącym się z você jest teu, a nie seu, zgodnie z zasadą, że você łączy się z drugą osobą. Jest to bardzo logiczne, gdyż você jestdrugą osobą, chociaż pierwotniebyło trzecią. Można oczywiście powiedzieć teu porco, ale to będzie oznaczało twoja świnia!, a nie ty świnio! Jeżeli jesteśmy komuś winni szacunek, mówimy o seu porco, ponieważ zaimkiem dzierżawczym od senhor jest seu, a nie teu. Wielu ludzi uważa jednak, że seu powinno używać się tylko w znaczeniu jego, dlatego zwracając się do osoby, którą darzą szacunkiem, mówią o porco do senhor (pol. pana/ pani świnia).

Po takiej dawce wiedzy chciałbyś się też zapewne dowiedzieć nieco o tłumaczeniu być czy tam na język portugalski. Ale jestem pewien, że już nie dzisiaj. Może innym razem.