Czytelnia / Kształcenie i zawód tłumacza

Celem niniejszej pracy było odkrycie i zrozumienie oczekiwań studentów w początkowym okresie studiów oraz wskazanie aspektów, którym studenci chcieliby poświęcić więcej uwagi, kiedy zakończyli już kurs. Chociaż trudno jest spełnić wszystkie oczekiwania studentów i nie zawsze można zastosować wszystkie metody dydaktyczne w tak krótkim czasie, zarówno studenci, jak i nauczyciele powinni zostać wysłuchani. Aby sprostać oczekiwaniom studentów, cechą procesu nauczania powinna być obustronna komunikacja i wyrażanie własnych opinii (feedback).

Stosowanie wielu metod na zajęciach z tłumaczeń może pomóc studentom w zdobyciu nowych umiejętności. Przede wszystkim jednak nauczyciele powinni być otwarci na nowe pomysły, ponieważ wprowadzanie różnorodnych metod okazało się korzystne dla studentów w drodze do osiągnięcia sukcesów. Zgodnie z poglądami Gambriera (2004: 67) publikacje w dziedzinie translatoryki skupiają się często na tych samych tematach i wysuwają podobne wnioski. Co więcej, ze względu na tworzący się obecnie wizerunek tłumacza i nowe wymagania dotyczące jego umiejętności i zachowań, musimy ponownie podjąć starania mające na celu opisanie i wyjaśnienie tych zjawisk. Badania w dziedzinie tłumaczeń powinny jednak wykraczać poza czystą teorię (która ogranicza ich zakres), muszą sięgać dalej, wyznaczając długoterminowe i bardziej sprecyzowane cele. Nauczyciele akademiccy mogą mieć duży wkład w zwiększenie skuteczności, polepszenie wyników i zadowolenia wśród studentów (co nie jest wcale łatwe) poprzez wspieranie dalszych badań nad aktywnymi, innowacyjnymi, bazującymi na współpracy i integracyjnymi metodami dydaktycznymi.

Bibliografia

Dolan, M. (2005) 'Lecturing for learning', wykład wygłoszony na Uniwersytecie w Bath.
Fox, O. In Schäffner, C., Adab, B. (eds.) (2000) Developing Translation Competence, Amsterdam: John Benjamins Publishing Company
Gambier, Y. In Schäffner, C. (ed.) (2004) Translation Research and Interpreting Research - Traditions, Gaps and Synergies, Clevedon: Multilingual Matters Ltd
Gile, D. (2005) 'Training students for quality : ideas and methods', Praca przedstawiona na IV Conference on Training and Career Development in Translation and Interpreting. Universidad Europa de Madrid
González Davies, M. (2004) Multiple Voices in the Translation Classroom, Amsterdam: John Benjamins Publishing Company
Sewell, P., Higgins, I. (eds.) (1996) Teaching Translation in Universities - Present and Future Perspectives, London: Middlesex University Printing Services
Tinsley, R. (1973) "Guidelines for college and university programs in translator training". W ADFL Bulletin Vol. 4, No. 4, Modern Language Association: New York
Zeng, S. M. and Lu-Chen, J. Y. in Hung, E. (2002) Teaching Translation and Interpreting 4, Building Bridges, Amsterdam: John Benjamins