Czytelnia / Kształcenie i zawód tłumacza

Dla poparcia obu tych teorii powstało dużo literatury. Ogólnie uznaje się, że w ramach studiów uzupełniających magisterskich, gdzie celem jest „wyuczenie zawodu” i wyszkolenie profesjonalistów, tłumaczenie jest – i powinno być – celem samym w sobie. Tymczasem w ramach językowych studiów licencjackich powinno być raczej narzędziem służącym do nauki języków obcych. Podział ten może być trudny do utrzymania w sytuacji, gdy na poziomie licencjackim na zajęcia z tłumaczeń uczęszczają studenci różnych kierunków, mniej lub bardziej związanych z językami.

Jeśli chodzi o moje doświadczenie zawodowe, prowadzę obecnie zajęcia z tłumaczeń dla studentów pierwszego i drugiego roku, uczących się na różnych kierunkach. Na przykład, niektórzy z nich mogą być na studiach licencjackich na „Zarządzaniu z elementami języka francuskiego”, podczas gdy inni mogą studiować „Języki nowożytne i tłumaczenia ustne i pisemne” przy Zakładzie Języków Obcych. W pierwszej z przedstawionych sytuacji w centrum studiów znajduje się zarządzanie, a językowi francuskiemu nie poświęca się zbyt wiele uwagi. W drugiej studia w pełni koncentrują się na nauce języków obcych. Oznacza to, że zainteresowania i cele studentów różnią się między sobą, a w związku z tym różne są także oczekiwania dotyczące wyników osiągniętych na zajęciach. Chociaż większość uczęszczających na nie studentów jest na kierunkach filologicznych, niewielu z nich ma poważny zamiar rozpoczęcia kariery w dziedzinie tłumaczeń i nie wszyscy postrzegają te zajęcia jako drogę do zostania profesjonalnym tłumaczem. Oznacza to oczywiście, że celem zajęć nie może być przygotowanie ich do wykonywania zawodu, chociaż są tacy, którzy biorą pod uwagę wybranie tego kierunku kariery zawodowej.

Po roku pracy z tymi studentami sporządziłam ankietę w celu określenia i zrozumienia oczekiwań studentów w początkowym okresie studiów oraz w celu sprawdzenia, czy prowadzone przeze mnie zajęcia spełniły ich oczekiwania i indywidualne potrzeby. Czternastu studentów oddało wypełnione ankiety.

W ankiecie zawarte było pytanie o oczekiwania studentów odnośnie do zajęć z tłumaczeń francusko-angielskich w momencie rozpoczynania kursu. Jak widać na Diagramie 1, zdania studentów były podzielone. Wydaje się jednak, że w tym początkowym okresie studiów większość studentów chciała lepiej zrozumieć język francuski i gramatykę. W rezultacie postrzegali tłumaczenie jako narzędzie, sposób na poprawienie znajomości języka francuskiego.

 

 

Prowadzący zajęcia powinni koniecznie ujmować w planie nauczania potrzeby studentów dotyczące planów zawodowych. W związku z tym powinni, jak sądzę, umieć pogodzić różne oczekiwania studentów z zamierzonymi celami zajęć z tłumaczeń. Utrzymanie motywacji na wysokim poziomie może być trudne, gdy nie wszystkie potrzeby uczniów są zaspokojone na poszczególnych zajęciach.