Czytelnia / Kształcenie i zawód tłumacza

W innych przypadkach tłumacz przekładający na język z Grupy C jest dwujęzyczny lub prawie dwujęzyczny. Ludzie, którzy tłumaczą na język Basków (dziś zwany euskaro) będą również mówili po hiszpańsku i szukali pomocy w słowniku angielsko-hiszpańskim. Ta sytuacja jest inna, gdyż hiszpański i portugalski to języki bliźniacze, natomiast nie ma czegoś takiego jak euskaro na świecie. Ludzie używający słowników angielsko-hiszpańskich jako pomocy przy tłumaczeniu na język euskaro muszą przekładać wszystko dwa razy, co wydaje się niezbyt skuteczną metodą pracy.

Pisarze zagraniczni, specjalizacja, różnorodność

Z pewnością jeśli tłumaczysz z angielskiego na jeden z języków z Grupy C, będziesz musiał zmierzyć się z tymi samymi problemami, tłumacząc teksty pisane zarówno przez obcokrajowców, jak i przez naszych rodzimych obywateli, którzy tłumaczą na język z Grupy B. Nie ma sensu poruszać ponownie tego tematu. Być może zmniejszą się możliwości zrobienia specjalizacji, gdyż rynek się zacieśnia.

Tłumacząc z języka z Grupy B na język z Grupy B

Jeśli tłumaczysz języki z Grupy B, będziesz miał mniej dwujęzycznych słowników, natomiast są na rynku dobre słowniki jednojęzyczne, co jest o wiele większą zaletą niż tłumacze zdają sobie sprawę.

Zagraniczni autorzy

Jeśli tekst wyjściowy powstał w języku z Grupy B, są dużo większe szanse na to, że autor nie będzie rodzimym użytkownikiem języka. Języka francuskiego w wielu krajach nadal używa się jako drugiego, natomiast nie jest tak popularny jak angielski. Niemiecki również dużo stracił ze swojej popularności po II wojnie światowej. Włoski był głównie lennem Włochów z okresu renesansu, chociaż ma duży status na Malcie. Hiszpańskiego uczą się obecnie nawet amerykańscy kierownicy, ale i tak większość tekstów hiszpańskich piszą rodzimi użytkownicy języka. Język rosyjski jest wyjątkiem, gdyż nadal często używa się go w Europie Wschodniej oraz w państwach należących wcześniej do ZSSR. Dla tych krajów jest to lingua franca, podobnie jak angielski dla większości państw świata.


Specjalizacja i wybór

Duża ilość miejsc pracy stworzona przez UE być może pomoże zwiększyć stopień specjalizacji w obrębie języków z Grupy B. Nie zauważamy natomiast gwałtownego wzrostu tłumaczeń włoskich filmów i programów telewizyjnych dla przyszłej korzyści użytkowników języka niemieckiego.

Tłumacząc z języka z Grupy B na język z Grupy C

Od tego momentu zaczynają się trudności. Ponownie jako przykład muszę podać portugalski brazylijski i przypomnieć wam, że w innych językach sytuacja może wydawać się o wiele gorsza. Z moich badań dotyczących zaopatrzenia brazylijskich księgarni w słowniki niemiecko-portugalskie (brazylijskie) wynika, że nie ma takiego dużego słownika. Istnieje jeden średnich rozmiarów „Słownik Tochtrop/Caro”, pochodzący z 1952 roku. Jest również „Langenscheidt Universal”, skierowany głównie do portugalskiej społeczności mieszkającej w Europie. Ponadto można znaleźć słownik biznesowy wydany przez Niemiecką Izbę Handlową i niewiele więcej.

Jest jeszcze słownik niemiecko-portugalski Porto Editora, ale jako europejski ma małe zastosowanie w Brazylii. Ponadto istnieje przemysłowy słownik techniczny, ale po raz kolejny jest to pomoc przeznaczona dla Portugalczyków, co stanowi olbrzymi problem, bo jeśli chodzi o język portugalski i brazylijski różnice w terminologii przemysłowej są największe. Filozoficzna książka dobrze przetłumaczona na portugalski może być zrozumiana i czytana z przyjemnością po obu stronach Atlantyku, natomiast inżynier portugalski będzie miał duże problemy z omówieniem kwestii technicznych z kolegą z Brazylii.

Tłumaczący z francuskiego, włoskiego czy rosyjskiego na portugalski są w jeszcze gorszej sytuacji. Nawet dla Hiszpanów nasz język siostrzany, język wszystkich naszych sąsiadów, słyszany na co dzień na ulicach Sao Paulo, nie jest zbyt cenny.