Czytelnia / Kształcenie i zawód tłumacza

Konieczność ubiegania się o pozwolenie

Poniższa tabela ma na celu podsumowanie kwestii poruszonych w artykule. Należy mieć jednak na uwadze,, iż przedstawiony „przewodnik” jest w dużej mierze spekulatywny i nie należy się nim ślepo kierować, zwłaszcza, że prawo w każdym kraju jest inne. Jednak, jeżeli projekt Twojego korpusu spełnia kryteria wymienione w lewej kolumnie, nie ma potrzeby przechodzenia przez żmudny proces ubiegania się i oczekiwania na zgodę posiadaczy praw autorskich. Jeżeli natomiast spełnia kryteria wymienione w prawej kolumnie, należy mieć się na baczności.

 

Potrzeba uzyskania pozwolenia na zamieszczanie tekstów w korpusie:

 

Relatywnie niska? Szara strefa? Relatywnie wysoka?
Korpus używany do prywatnych badań i nauki wewnątrz instytucji edukacyjnej

Wielokrotne kopie udostępniane studentom i współpracownikom do badań i nauki wewnątrz instytucji edukacyjnej

Wielokrotne kopie udostępniane studentom i pracownikom do badań i nauki poza instytucją edukacyjną

Użytkownicy mogą oglądać jedynie krótkie wersy konkordancji

Użytkownicy mogą widzieć wyniki wyszukiwania w kontekście kilku akapitów Użytkownicy mogą oglądać cały tekst korpusu

Prace badawcze czytane przez relatywnie małą grupę zawierające ograniczone cytaty linii konkordancji

Artykuły czytane przez szeroką publikę zawierające duże cytaty linii konkordancji  

Korpus kompilowany przez tłumacza „wolnego strzelca” używany jako pomoc w tłumaczeniu

Korpus kompilowany przez tłumaczy w małej firmie używany jako pomoc w tłumaczeniu Korpus kompilowany przez tłumaczy w dużej firmie używany jako pomoc w tłumaczeniu

Korpus zawiera krótkie fragmenty (mniej niż jedna trzecia) tekstu źródłowego

Korpus zawiera pokaźne części tekstu źródłowego Korpus zawiera cały tekst źródłowy

Korpus zawiera teksty udostępnione bezpłatnie dla społeczeństwa

  Korpus zawiera teksty, które są sprzedawane na rynku
Korpus jest używany do celów niekomercyjnych Korpus jest używany pośrednio do celów komercyjnych, np. przez profesjonalnych tłumaczy do poprawienia ich produktywności Korpus jest sprzedawany na rynku

 

Kilgarriff utrzymuje, iż: “Aby być jednoznacznie i całkowicie bezpiecznym, należy uzyskać pozwolenie od właścicieli praw autorskich”, mimo to dodaje, że: „prawo jest ciągle w powijakach i trudno jasno stwierdzić, co jest jednoznacznie złe a co dobre, legalne/nielegalne.” Ponadto dodaje nonszalancko, że jeśli korpus używany jest jedynie w warunkach domowych, to: „nikt się przecież nie dowie.”