Czytelnia / Kształcenie i zawód tłumacza

Na takich zasadach współpracownicy używają korpusu do celów badawczych, podobnie studenci używają korpusu jako pomocy referencyjnej usprawniającej tłumaczenie. Także tutaj prawo amerykańskie stwierdza, iż „wykorzystywanie wielokrotnych kopii do nauczania” mieści się w założeniach „uczciwego podziału”. Część III Kanadyjskiego Aktu o Prawach Autorskich zakłada, że z pewnymi zastrzeżeniami instytucje edukacyjne używające kopii w formie drukowanej nie naruszają prawa autorskiego.

 

tłumacz
Ryc. 2. Opracowany przykład konkordancji typu KWIC dla słowa accesib* (dostęp*) wygenerowany przez program WordSmith Tools.
Mimo to strona internetowa ICLT4LT (Information and Communications Technology for Language Teachers – Technologie Informacyjne i Komunikacyjne dla Nauczycieli Języków), odnosząc się do wypowiedzi Brytyjskiej Agencji ds. Komunikacji i Technologii Edukacyjnych (BECTA) na temat praw autorskich obejmujących materiały elektroniczne, stwierdza, iż tworzenie wielu kopii materiału dla celów edukacyjnych uznano za proceder nie mieszczący się w ramach „uczciwego podziału”. Tak więc, jeżeli korpus udostępniony został studentom na płytach CD bądź twardych dyskach komputerów w pracowni tłumaczeniowej jako odsyłacz wspomagający pracę, zasada „uczciwego podziału” nie jest stosowana.
Oczywiście, jeżeli zamierza się sprzedać swój korpus, zalecane jest otrzymanie pozwolenia. Kilgarriff (2002) stwierdza: „Prawo autorskie z reguły dotyczy przypadków, gdy ktoś zarabia na sprzedaży własności intelektualnej: jeśli zamierza się sprzedać swój korpus, należy sprawę potraktować poważnie, ponieważ ludziom nie spodoba się fakt, iż ktoś zarabia, sprzedając ich teksty (chyba, że dostaną prowizję od sprzedaży).”