Czytelnia

Ikà á k'onikà.
Ire á b'ẹni rere.
Elùúlùú nfà jò
Ori ara rẹ ni nfà a si
Eèpà npa 'ra rẹ,
Ajá nikansoso kọ ni nipa.

Tłumaczenie

Qui a tué le fils du roi

Le 2 février, Akin était au lieu des ceremonies de funérailles de Adepoju, le roi qui venait de mourir [słowo waja odzwierciedla kulturę Jorubów. Używa się go w odniesieniu do królów, ponieważ według Jorubów król nie umiera - on waja]. Les gens étaient assis en groupe d'âge. Akin était aussi parmi les leurs. Il y avait une variété de nourriture et suffisamment à boire. Des gens dansaient au rythme des tapements de tambours et des chansons, et alors que d'aucuns mangeaient, d'autres buvaient de la boisson et d'autres encore mangeaient de la cola et autres.

Le mal est pour celui qui fait du mal
Le bien suivra celui qui fait du bien
'Eluuluu' attire la pluie
Qui tombera sur lui
Eepa se tue
Car le chien n'est pas le seul tué

Wnioski

Analizę teorii rozpoczęliśmy od greckiego tłumacza Cycerona, następne pozycje w tym procesie zajmowali: znany jako ojciec tłumaczy St. Jérôme, inni znani tłumacze, tacy jak ostro krytykowany Boecjusz, żyjący w szesnastym wieku, Joachim du Bellay i Jacques Amyot, Nicolas Perrot d'Ablancourt, G. Mounin, Ortega Y. Gasset, Walter Benjamin, Valery Larbaud, J. C. Catford, Gerardo Vasquez Ayora, Maurice Pergnier oraz J. C. Margot.

W ten sposób dotarliśmy do paryskiej szkoły translacji czy teorii interpretatywnej opartej na ekwiwalencji. Poprzednie teorie łączyły się zarówno ze stylistyką komparatywną, jak i z lingwistyką.

Wszystkie wyżej wymienione zostały wypróbowane w odniesieniu do fragmentu Tal'ópa ọmọọba autorstwa Akindalego. Teoria wielosystemowa i skopos okazały się przydatne w poszukiwaniu rozwiązań tłumaczeniowych dla pojęć związanych z kulturą. Jednakże problemy wynikające z tłumaczenia z języka tonalnego na nietonalny wymagają dyplomatycznego podejścia w ułatwianiu interakcji pomiędzy kulturami.

Bibliografia

Akinlade K., Tal'ópa ọmọọba, Macmilan Nigerian Publisher Limited.

Atlas of world Languages, 1994.

Delano I. O., A Modern Yoruba Grammar, Thomas Nelson & Sons, New York 1965.