Czytelnia

Znajduje tutaj zastosowanie i jest zarazem mile widziana teoria wielosystemowa, która definiuje tłumaczenie tak, jak cytuje Lavault-Olléon:

Tłumaczenie nie jest dłużej zjawiskiem, którego natura i granice są ustalone raz dla wszystkich, ale działaniem zależnym od relacji panujących wewnątrz danego systemu kulturowego (Lavault-Olléon 2004: 19 cytując Even-Zohar, 1990).

Wielosystemowa teoria translacji jest wzmocniona i uzupełniona przez teorię skoposu dotyczącą tekstów o charakterze pragmatycznym (Lavault-Olléon 2004: 18). Dzięki tym teoriom tłumaczenie bierze pod uwagę aspekt kulturowy, nadal zostawiając miejsce na wprowadzenie ulepszeń.

Polityczne i dyplomatyczne podejście

Tłumaczenie tekstu napisanego w języku joruba na francuski było nieco trudniejsze ze względu na naturę tego pierwszego, który jest językiem tonalnym.

Tłumaczenie z angielskiego na francuski jest łatwiejsze niż przekład z języka tonalnego na nietonalny. Jeżeli w proces ten wplecione są elementy kultury, staje się on jeszcze bardziej pracochłonny i skomplikowany.

Pomimo kompetencji tłumacza na tym etapie nie tylko nie ma dostępu do ekwiwalentnych słów i wyrażeń, ale również realia i pojęcia związane z życiem różnią się pomiędzy językiem tonalnym i nietonalnym. W związku z tym, zadaniem teorii translacji jest dostarczenie rozwiązań tych problemów.

Między francuskim i angielskim, jak również pomiędzy innymi językami o międzynarodowym zasięgu zachodziły częste interakcje, co sprzyjało pozbywaniu się barier językowych i kulturowych na linii Francja - Zjednoczone Królestwo.

Kontakty sprzyjały tworzeniu zapożyczeń językowych i rozwijaniu zrozumienia obu kultur. Takie częste interakcje między narodami i grupami reprezentującymi różne kultury są rozwiązaniem możliwym do wprowadzenia.

Koniecznością jest, aby takie korzyści, którymi cieszą się francuski, angielski i inne języki o zasięgu międzynarodowym, stały się również udziałem pozostałych, na przykład tonalnego języka joruba.

Podniesienie języków tonalnych do rangi międzynarodowej może pomóc w przystosowaniu ich do postępu technicznego, a tym samym ułatwić przekaz ponad barierami językowymi. Ekspozycja języka sprawia, że staje się on bardziej elastyczny w procesie komunikacji.

Jednocześnie jest on naturalnie wzbogacany dzięki selekcji słownictwa i dodawaniu zapożyczeń. Wspieranie polityki i ustaw, które sprzyjają kontaktom i przyznają językom równy status, mogłoby przyczynić się do rozwoju tego zjawiska.

Fragment tekstu i tłumaczenie

Tal'ópa ọmọọba autorstwa Koli Akinladego

Ni ọjọ keji osu keji, Akin wa ni ibi ti nwon nse ase oku Adejọju, ọba ti o sèsè wàjà. Awọn enia joko ni ọwọọwọ gẹgẹ bi ọjọ-ori wọn. Akin náà si joko laarin awọn ọwọ ọjọ-ori rẹ. Onjẹ npe onjẹ ransẹ. Oti mbe nibe bi omi. Awọn onilu nlu, awọn olorin nkorin. Elomiran njo, elomiran njeun; elomiran nmu oti, elomiran nje obi ati nkan ipanu gbogbo. Gbogbo ile ase naa nho fun enia, nkan gbogbo si nlọ déédéé...