Czytelnia

Wszystkie wysiłki zmierzające do użycia metody unité de traduction, jak proponuje stylistyka porównawcza i podejście kontrastywnego językoznawstwa (Lavault-Olléon 2004: 17), dają efekt niezrozumiałego tłumaczenia.

Ojúbániré kò dé ' nu
................................
T'aja-teran ni nfe 'ni loju eni
.................................
Eluuluu nfa 'jo
Ori ara re ni nfa á si

Zastosowanie podejścia językoznawczego, aby przetłumaczyć powyższy fragment poezji, może zakończyć się uzyskaniem ciągu słów tworzących w języku francuskim strukturę pozbawioną znaczenia.

Podjęto również próby znalezienia bardziej praktycznego sposobu przekazania informacji z języka joruba na francuski poprzez zastosowanie innych teorii.

Zasady transformacji językowych, które opisuje Nida, przedstawienie semantycznego znaczenia elementów pozajęzykowych według Bella, proces dewerbalizacji George'a Steinera, co ma dużo wspólnego z uniwersaliami językowymi Chomsky'ego.

Reprezentowana przez Danice Seleskovitch szkoła paryska translacji, znana również jako teoria interpretatywna, składająca się z trzech etapów: zrozumienia, dewerbalizacji i reekspresji, okazała się łatwa w zastosowaniu (Xianbin 2003: 107-108).

Drugi etap przyjęty przez szkołę paryską translacji, czyli dewerbalizacja, ma znaczący wkład w rozumienie procesu tłumaczenia.

Faza poddająca procesowi dewerbalizacji myśli, koncepty lub informacje potwierdza fakt, iż znaczenie może istnieć niezależnie od języka (Ukoyen 2001: 226; Xianbin 2003:110).

Natomiast „Waja", „Ayandele", „Gongo", „Ojubanire", „T'aja-t'eran", „Eluuluu", „Eepa" to słowa o bardziej skomplikowanym znaczeniu niż inne pojawiające się we fragmencie, dlatego są rozpatrywane w odniesieniu do bardziej odpowiednich teorii, które biorą również pod uwagę aspekty kulturowe tekstu.

Na przykład „Eluuluu" to mały ptak o czarnym i różowym ubarwieniu. Według wierzeń Jorubów ptak ten ma moc wywoływania deszczu. „Eluuluu" nie ma swojego odpowiednika w języku francuskim, który ma możliwość przekazania sensu mitologicznego ukrytego poza słowem. Opis funkcji, jaką „Eluuluu" pełni w mitologii Jorubów mógłby zająć przynajmniej pół strony.

„Eepa" to typ robaka, który żyje w psim żołądku i jest szkodliwy dla zdrowia zwierzęcia. Połączenie „Eluuluu" i „Eepa", ukaranych za sprowadzanie deszczu i żywienie się kosztem psa, to lekcja dla ludzi, która poucza ich, że ktokolwiek czyni zło, w zamian otrzyma zło.

Ani interpretatywna teoria translacji, ani teoria znaczenia (Lavault-Olléon 2004: 7) nie przekazały właściwie kulturowych aspektów słów takich jak: „Eluuluu", „Ojubanire" i „Eepa", co wymaga znalezienia bardziej odpowiedniego podejścia o większej elastyczności i możliwościach dostosowania, biorącego pod uwagę poza zasadami językowymi, czynniki socjoekonomiczne i socjokulturowe.