Czytelnia

Kierowanie zespołem tłumaczy

Bez względu na rodzaj relacji, dobre przekazanie informacji jest kluczem do sukcesu. Dlatego tak ważne jest przekazanie tłumaczom, spisanie i wysłanie drogą mailową, wszystkich niezbędnych informacji i szczegółów dotyczących realizowanego projektu. Niektórzy tłumacze wykonują wiele zadań związanych z tłumaczeniem i redakcją tekstu, dlatego powinni oni otrzymać krótki opis realizowanego projektu wraz ze statystyką słów i dokładnym zadaniem do wykonania.

Ponieważ niektórzy tłumaczą z wielu języków, należy zaznaczyć parę językową (język źródłowy i docelowy).

Bardzo istotne jest, aby tłumacze zostali poinformowani o ostatecznym terminie zlecenia, tzn. o dniu, dacie i godzinie, z uwzględnieniem strefy czasowej.

Wiadomość zawierająca wyżej wymienione informacje powinna zostać przesłana tłumaczowi w momencie przyjęcia przez niego zlecenia. Na tym etapie powinien otrzymać plik źródłowy, szczegóły dotyczące projektu, dokumentację, glosariusze oraz odpowiednie zlecenie.

Wybierając tłumaczy do realizacji projektu, należy pamiętać, że każdy z nich ma swoje indywidualne stawki. W takiej sytuacji pomocne jest prowadzenie pliku ze standardowymi stawkami tłumaczeniowymi, co oszczędzi czas na negocjowanie stawek.

Zwykle stawki różnią się w zależności od rodzaju tłumaczenia, a ich wysokość może podlegać negocjacji. Zdarza się, że tłumacz obniża swoją stawkę w zależności od projektu, lub też ją podwyższa, kiedy projekt wymaga dużo pracy, a termin jego realizacji jest krótki.

W przypadku wystąpienia wyżej wspomnianych sytuacji, kierownik projektu powinien na początku jego realizacji zaznaczyć zmianę wysokości stawek i wystawić odpowiednie zlecenie z uwzględnieniem nowej stawki.

Aby zapewnić poufność informacji, agencje powinny wymagać od tłumaczy podpisania umowy o zachowaniu poufności.

Od wszystkich tłumaczy wymaga się złożenia odpowiedniego formularza podatkowego, który jest niezbędnym dokumentem do otrzymania wypłaty. Z tego powodu, wszelkie formalności powinny zostać zakończone przed wysłaniem zlecenia tłumaczowi.

Znany amerykański wynalazca, dziennikarz, dyplomata i polityk Benjamin Franklin, powiedział kiedyś: „Czas to pieniądz.” W przemyśle uzależnionym od terminów, czas jest wyjątkowo cenny. Zaoszczędzić go pomoże zatrudnianie wykwalifikowanych tłumaczy, którzy zapewnią terminową i sprawną realizację zlecenia.

Na zakończenie należy podkreślić, że wybór i kierowanie pracą tłumaczy są tak istotne dla pomyślnej realizacji projektu, jak zarządzanie ryzykiem i kosztami.