Czytelnia

d) Forma/treść

Często, tłumacząc, jesteśmy tak pochłonięci treścią lub tematem, że nie zwracamy uwagi na formę, w jakiej ten temat jest przedstawiony, co może mieć niekorzystny wpływ na ostateczny produkt.

Każde zdanie zawiera wskazówki dla formy w postaci spójnych środków wyrazu, które często pomijamy, gdyż nie wydają się one istotne dla treści, ale właśnie bez nich czytelnik bez wątpienia straciłby wątek!

Częścią pracy tłumacza jest zwracanie uwagi na spójność, a co za tym idzie, również na wszelkie wskazówki zawarte w przekazie.

e) Pierwszy plan/dalszy plan

Jeśli tekst, który tłumaczymy, znajduje się na pierwszym planie, wówczas kontekst, w którym został on napisany, pozostaje na dalszym planie.

Jeśli słowa tekstu wyrażają jasno pewne myśli, wówczas inne myśli pozostają dyskretnie przedstawione w tle, bez nich bowiem tekst mógłby nie być zrozumiany.

Każda komunikacja, pisemna czy werbalna, zawiera pewne określone informacje (ukryte lub jawne) i przekazuje coś nowego.

Tłumacze zajęci są często zadaniem tłumaczenia tekstu na inny język (pierwszy plan). Jednakże w dniach, kiedy brakuje natchnienia, zadanie to może okazać się niezwykle trudne.

Problem nie leży wówczas w zadaniu, lecz w naszej relacji z tymże zadaniem, która określa nasz wewnętrzny stan, w jakim się znajdujemy, zabierając się za to zadanie.

Aspekt tej relacji często pozostaje w tle, ale może równie dobrze zostać wprowadzony na pierwszy plan, jeśli chodzi o rozwiązanie problemu z motywacją.

f) Wolność/odpowiedzialność

Tutaj mamy do czynienia z podstawowym paradoksem. Tramwaj jeździ po szynach i ubolewa nad faktem, że ma taką małą wolność ruchów.

Nigdy nie może zmienić wyznaczonej trasy. Autobus może jechać, gdzie tylko zapragnie, ale czasami wolałby być ograniczony do szyn ze względu na ciężar odpowiedzialności, jaką ponosi, decydując o tym, dokąd pojedzie.

Bez wolności nie ma odpowiedzialności. Co więcej, bez odpowiedzialności nie ma prawdziwej wolności.

Mówi się, że tłumaczenie nie jest w żadnym wypadku zadaniem kreatywnym, ponieważ tłumacz nie może wyrażać swoich własnych myśli, może jedynie tłumaczyć myśli innych.

Jednak 90% treści zawartych w podręcznikach praktycznego tłumaczenia skupia się na tym, jak skutecznie ocenić, kiedy można pozwolić sobie na pewną swobodę.

Współcześni autorzy uważają, iż odpowiedzialnością tłumacza jest to, aby oddać przekaz oryginału zarówno wiernie, jak również możliwie adekwatnie do zamierzonego celu. W ramach tej kompetencji mamy prawo wykorzystać wszystkie środki, jakie są do naszej dyspozycji, a nawet jest to naszym obowiązkiem.