Czytelnia

Kontrola stanu

Wystarczy posłuchać przez pięć minut relacji sportowej, aby dowiedzieć się, że to, co czyni mistrza golfa lub światowej klasy sprintera, to nie zdolności techniczne (bardzo zdolni sportowcy są niezwykle pospolici), ale zdolność do ciągłego kontrolowania swojego wewnętrznego stanu.

Na przykład zwycięzca finału Wimbledonu musi utrzymywać stan wysokiej koncentracji, ale jednocześnie nie być spiętym, znajdując się pod ogromną presją (również tworzoną przez umysł - w końcu niczyje przetrwanie nie jest zagrożone), a dodatkowo odrobina zabawy i humoru pozwala porywać tłumy. Odnosi się to także do tłumaczy.

Dobrze wiemy, co to znaczy działać pod presją. Dotrzymanie terminu oddania niektórych dokumentów jest szczególnie ważne. Również niezwykle wysoka jakość jest znacznie ważniejsza w przypadku niektórych dokumentów.

Ogólne założenie panujące wśród tłumaczy mówi o tym, że szybkość i jakość nie mogą iść w parze. Jednakże takie uogólnienie jest nazbyt uproszczone. Jednym z kluczy do profesjonalizmu w tłumaczeniu jest zdolność do kontrolowania własnego stanu wewnętrznego, aby móc zachowywać ciągle jak najlepszy styl i wierność, nawet będąc pod presją czasu.

Przykładami stanów wewnętrznych (i ich składnikami), do których tłumacz musi nauczyć się mieć dostęp na życzenie, są:

* zanurzenie (stan tłumaczenia),

* dystans krytyczny,

* naiwność (umiejętność świeżego spojrzenia),

* koncentracja,

* relaks,

* ogólny obraz,

* koncentrowanie się na szczegółach.

Ciągłe kształcenie

Tłumaczenie jest jednym z najbardziej wymagających i najtrudniejszych zajęć intelektualnych, jakie tylko istnieją.

Poza poziomem kompetencji lingwistycznych, ogólną wiedzą o świecie i elastycznością umysłową, które są wymagane, tłumacz musi być także całkowicie wewnętrznie zmotywowany, jeśli chce utrzymać się na rynku na tyle długo, by zdobyć interesujące doświadczenie; musi być samokrytyczny, jeśli chce utrzymać wysokie standardy i kontynuować poprawę jakości swojej pracy, a także, co znajduje się na samym szczycie, musi być zdolny do samokształcenia.

Świat tłumaczenia zmienił się prawdopodobnie znacznie bardziej w ciągu ostatnich 10 lat niż od czasu powstania tekstów pisanych (pojawienie się druku było zaledwie punktem zwrotnym).