Czytelnia

To znak, że jeszcze nie zaabsorbowaliśmy tego dokumentu całkowicie 7. Często jesteśmy pewni, że tekst, który przed chwilą skończyliśmy, powróci do nas w przyszłości w nowej formie.

Jak wtedy rozpoznamy, że już kiedyś się z nim spotkaliśmy?

Ostatnim etapem w procesie odkładania przetłumaczonego dokumentu jest przeanalizowanie procesu komunikacji, którego częścią jest dokument, i przeprowadzenie bilansu dotyczącego naszego wkładu w ten proces.

Jest to szczególnie ważne dla tłumaczy, ponieważ jeśli my sami nie rozpoznamy tego wkładu, to mało prawdopodobne, że ktokolwiek go zauważy.

Wstępne wnioski

Pisząc ten artykuł, kontynuowaliśmy proces streszczania naszych warsztatów do chwili obecnej, widząc więcej podstawowych powiązań i skupiając się na tych kwestiach, które naszym zdaniem są naprawdę istotne.

Kwestie te streszczamy poniżej w formie konkluzji.

- Mimo że jakość ukończonego produktu jest tworzona w procesie tłumaczenia, to nie ma bezpośredniego związku pomiędzy jakością a czasem spędzonym nad tłumaczeniem.

To, co odróżnia dobre tłumaczenie od tłumaczenia miernego lub marnego, to nie długi czas poświęcony na tłumaczenie, ale zainteresowanie i zaangażowanie zainwestowane przez tłumacza w proces tłumaczenia;

-Profesjonalizm w dziedzinie tłumaczenia związany jest z  możliwie najszerszą perspektywą kontekstu komunikacyjnego, w którym nasze tłumaczenie jest umiejscowione. Jedynie w ten sposób możemy być pewni, że dostarczamy klientowi to, czego rzeczywiście potrzebował;

- Ogromne korzyści można czerpać z rozwijania naszej świadomości „metakontekstów", w ramach których rozwija się aktywność tłumaczenia. To znaczy:

            - bycie świadomym sposobów myślenia i założeń, które zwykle wykorzystujemy;

            - posiadanie wiedzy na temat tego, jakie inne sposoby są dostępne;

- zrozumienie, które sposoby są najbardziej odpowiednie w danym kontekście        tłumaczeniowym.

- Trzyczęściowy model zaangażowania/przyswajania i odkładania tekstu opisany w rozdziale 3 jest pierwszym krokiem do opracowania metody, która może systematycznie pomóc zastosować te aspekty i kontrolować tworzenie jakości namacalnie w codziennej praktyce.

7Oczywiście nie sugerujemy, że tłumacze powinni zrezygnować ze zbierania „zewnętrznych" pomocy tłumaczeniowych. Stopień przywiązania do nich użyty został jedynie po to, by wskazać, na ile przyswoiliśmy to, czego się nauczyliśmy.