Czytelnia

Takie działanie może przyczynić się do uzupełnienia niewystarczającego szkicu, chociaż większość profesjonalnych tłumaczy niechętnie spędza zbyt dużo czasu, poszukując na próżno złudnych dokumentów pomocniczych.

Jednakże często mamy przeczucie, że gdzieś mogą być bardziej przydatne materiały dotyczące tematu, niż te, które zostały nam przekazane;

- umiejętność, by nie zaczynać zbyt wcześnie (i nie kończyć zbyt późno): wspomnieliśmy już o znaczeniu doznań fizycznych jako informacji z nieświadomego umysłu wskazujących na to, kiedy sprawy idą dobrze, a kiedy nie.

Wiedza na temat tego, kiedy jesteśmy gotowi zacząć tłumaczenie i w jakim momencie je zakończyć to dwa elementy, przy których nasza wrażliwość może być kluczem do intuicji.

Nasze przeczucia mogą być wykorzystane jako doskonały wskaźnik, że jesteśmy gotowi, by zacząć.

Tłumacze, którzy stale dokonują wstępnej analizy dokumentu do przetłumaczenia, donoszą, że często pojawia się u nich silny przypływ energii, kiedy kontekst staje się jasny, a brakujące części znaczenia wracają na swoje miejsce.

Gdybyśmy częściej czekali, aż otrzymamy taki sygnał z naszego podświadomie kreatywnego umysłu przed rozpoczęciem tłumaczenia, wówczas efekt byłby znacznie lepszy.

Proponujemy spróbować tego sposobu i sprawdzić go na sobie: postarajmy się powstrzymać z wyborem słów i zgrabnych fraz, które mamy na końcu języka do czasu, aż tryśniemy inspiracją.

Rzeczywiste tłumaczenie idzie znacznie szybciej i łatwiej, a jakość ostatecznego efektu jest o wiele lepsza.

Integrowanie

Każdy dokument, który tłumaczymy, zawiera informacje, które są nam znane i takie, które są nowe.

Gdy zajmiemy się tekstem i przeniesiemy tę nową, zawartą w tekście informację do naszego wewnętrznego świata, wówczas informacja ta przenika do naszej wiedzy i zrozumienia świata, wypełniając luki i delikatnie (lub nawet radykalnie) i nieodwracalnie dopasowując się do informacji, które już się tam znajdowały, doprowadzając do łatwej integracji w nową i spójną całość.

Część procesu przyswajania tekstu w czasie jego tłumaczenia obejmuje również to, co Karla

Déjean Le Féal nazywa dewerbalizacją 6. Polega ona na usuwaniu zbędnych słów z tekstu do momentu, aż pozostaje nam tylko reprezentacja tego, co słowa opisują.

Pani Fraser była również mówcą występującym gościnnie na ostatnim seminarium zorganizowanym dla tłumaczy w Komisji Europejskiej jako część serii spotkań zatytułowanej „Spotkanie teorii z praktyką".

6 Patrz rozdział 5 „Pédagogie raisonnée de la traduction" autorstwa Karli Déjean Le Féal w T&T 3/94, s.18-19.