Czytelnia

Tłumaczenie bez pewności siebie jest dlatego wysoce stresujące i prowadzi do stworzenia miernego lub kiepskiego produktu. Dlatego też warto poświęcić czas na zyskanie takiej pewności siebie, jakiej potrzebujemy, by podejmować kompetentne decyzje.

Pewność siebie nie jest absolutem. Nasz poziom pewności siebie zmienia się w zależności od wielorakich czynników, które oddziałują na siebie, tworząc dość złożony, ruchomy obraz.

Przykładami czynników, które mają wpływ na pewność tłumacza, są m.in.:

- zrozumienie (jak dobrze rozumie się wiadomość i kontekst tłumaczonego dokumentu);

- umiejętność formułowania (jak dobrze potrafimy przełożyć wiadomość wraz z kontekstem na język docelowy);

- znajomość tematu;

- zaufanie do zasobów będących do dyspozycji (stopień, do jakiego ufamy źródłom terminologicznym i innym materiałom dotyczącym tła problemu, będącym do dyspozycji).

Oczywiście nie można być pewnym siebie, chyba że jest się do pewnego stopnia kompetentnym. Jednakże działanie jest bez wątpienia osłabione, jeśli brakuje pewności siebie, niezależnie od tego, jak kompetentnym się jest.

Tak więc nie ma stałego związku pomiędzy pewnością siebie a umiejętnościami. Pomimo to, podobnie jak wiele zjawisk psychofizycznych, to dwustronna moneta, którą można wykorzystać na swoją korzyść.

Zwiększając nasze umiejętności, zwiększamy również naszą pewność siebie, a większa pewność siebie może z kolei ulepszyć zastosowanie niewielkich umiejętności nie do poznania.

Nasze działanie bardzo często zależy od naszych przekonań na temat tego, co jesteśmy w stanie zrobić, a nie od naszego obiektywnego poziomu umiejętności.

Przykład: niewielu tłumaczy jest tak samo pewnych siebie, tłumacząc ze swojego czwartego języka, tak jak z języka pierwszego.

Trudniej jest podjąć decyzję o odejściu od dosłownej interpretacji oryginału ze strachu przed niezrozumieniem lub błędnym zrozumieniem znaczenia.

Fałszywe przekonanie o czyichś umiejętnościach nie jest w żaden sposób pomocne. Podobnie pomocne nie jest również utknięcie w zadaniu, które ktoś i tak musi wykonać!

W takich momentach przydatne może być powrócenie myślami do uczucia pewności siebie wynikającego z doświadczeń z pierwszym lub drugim językiem, co może pomóc w podjęciu odważniejszych decyzji.

Nadal możliwe jest również zachowanie krytycznego podejścia zapewniające, że nie zrobi się głupich błędów, a także chęć konsultacji z kolegą bardziej kompetentnym w zakresie danego języka, który to kolega sprawdzi tłumaczenie.