Czytelnia

Kolejny przykład niekwestionowanych założeń, z którymi zetknęliśmy się w kwestii tłumaczenia, dotyczy związku między jakością i czasem (patrz również rozdział 1): „Nie można tłumaczyć szybko i dobrze".

Obecnie większość z nas wahałaby się stwierdzić, że nie można tłumaczyć powoli i źle! Kolejnym podobnym założeniem jest stwierdzenie: „Trudna praca badawcza wymaga dużo czasu". Ale możliwe, że głównym problemem jest tutaj wybranie odpowiedniego pierwszego sposobu, który znacznie skróci czas wymagany do przeprowadzenia badania.

Tak samo badanie, które pochłania dużo czasu, może wcale nie być trudne, a jedynie żmudne.

Na poziomie organizacyjnym można zauważyć wszechobecne założenia leżące u podłoża fachowych zasad, które przez lata były święte:

a)      Tłumacze powinni tłumaczyć tylko na język ojczysty;

b)      Tłumacze powinni ograniczać się wyłącznie do tłumaczenia słów znajdujących się na stronie;

c)      Zespół tłumaczy, jak też tłumacze niezależni, pełnią taką samą funkcję.

Uważamy, że te zasady (w żadnym wypadku powszechnie przestrzegane) nie nadają się już do zastosowania w takiej formie i należy je zakwestionować 3.

Po dokładniejszym przyjrzeniu się tym założeniom przy świetle dziennym, często wydają się one śmieszne. Ale gdy patrzymy na nie pobieżnie, wówczas każdy zastanawia się, czy mogą być one bezpiecznym fundamentem do budowania na nich całych gmachów. Straciliśmy nawyk krytycznego kontrolowania naszego myślenia.

Niezbędne warunki dla efektywnego stanu wewnętrznego

Wspomnieliśmy już, jak ważną rolę w naszym działaniu odgrywa stan wewnętrzny. Wszyscy doświadczyliśmy stanu koncentracji, kiedy to proces tłumaczenia przebiega płynnie, sprawnie, z osiągnięciem optymalnych rezultatów.

Chociaż każdy z nas doświadcza tego optymalnego stanu inaczej, wydaje się on mieć pewne wspólne elementy. Jednym z nich jest pewność siebie.

Pewność siebie i umiejętności

Tłumaczenie to proces ciągłego podejmowania decyzji. Rozpoczyna się od poważnych decyzji dotyczących kontekstu, przekazu, stylu, obróbki.

Podczas rzeczywistego procesu, każdej minuty podejmowanych jest mnóstwo mikrodecyzji (tak, rozumie; nie, nie rozumie; wybór słów; zmiana wyrażeń, czas na zebranie informacji, czas na przekształcenie, czas na przerwę, czas na pójście do domu).

Bez pewności siebie panuje niezdecydowanie. Niezbędny proces podejmowania decyzji zostaje sparaliżowany.

3Zobacz nasz artykuł o rozszerzeniu, reżimie językowym i Translation Service dołączony do sprawozdania z 7. Warsztatów dla Tłumaczy (Projektowanie Szkoleń i Pracy Zespołowej), udostępniany przez autorów na życzenie (i na stronie Komisji w linku http://www.cc.cec/SDT/workshop/files/ws7/an1.htm)