Czytelnia

Wystarczy przypomnieć sobie japońskie słowa, takie jak kimono, judo, sushi, geisha, od dawna funkcjonujące w obcych językach jako słowa zapożyczone (Nagami-Nannini, 2006).

Hakama używane jest również poza Japonią, jako słowo oznaczające ubranie sportowe używane w sztukach walki, np. w kyudo, kendo, czy aikido. Z tego powodu hakama staje się zapożyczonym słowem międzynarodowym.

Japońskie sztuki walki pasjonują obcokrajowców od lat, a liczba praktykujących je wzrosła znacząco w ciągu ostatnich lat. W przypadku Aikido liczba uprawiających tę sztukę walki w 2007 roku była dwukrotnie większa w porównaniu z rokiem 1988, według Fundacji Aikikai, a obecnie sport ten jest uprawiany oficjalnie w 90 krajach, natomiast w roku 1988 było to 55 krajów (Aikikai, 2007).

Innymi słowy, obecnie dużo więcej ludzi zna pojęcie hakama, dlatego też w najbliższej przyszłości, zamiast używać słów neutralnych kulturowo, bardziej adekwatna stanie się transferencja (HANADA, 2005), także dla pojęcia hakama.

Naturalne jest również to, że tłumacz powinien być kompetentny w zakresie kultury źródłowej i świadomy zmian zachodzących w kulturze docelowej. Większa część importowanych filmów anime zawiera elementy, które stosunkowo łatwo zmienić, ponieważ są one skierowane do młodych widzów, bardziej podatnych na nowości i ciekawych nieznanego.

4.2.2. Ekwiwalent funkcjonalny -HANKO

Haku, który jest bezpośrednim podwładnym starej nadzorczyni łaźni Yubaba, kradnie od jej siostry bliźniaczki Zeniba cenne hanko. Ryzykuje tym swoje życie, ponieważ hanko jest zaczarowane - każdy, kto je ukradnie, umrze.

Chihiro ratuje Haku i wyrusza w podróż, aby oddać hanko z powrotem. W czasie tej podróży wokół hanko bardzo dużo się dzieje, ale widz przez cały czas nie wie, czym hanko jest. Ogólnie rzecz biorąc, hanko to rodzaj pieczątki z imieniem używany zamiast podpisu. Wszyscy Japończycy posiadają co najmniej jedno hanko, które jest często robione na zamówienie.

W każdej sytuacji, gdzie na Zachodzie wymagany jest podpis, w Japonii używa się pieczątki z własnym nazwiskiem, np. aby odebrać paczkę, zapłacić w banku czy wynająć dom.

Hanko jest przetłumaczone na włoski jako sigillo d'oro (złota pieczęć). W istocie na ekranie można zobaczyć mały złoty przedmiot. Dodatkowy przymiotnik „złoty" ma przekonać widza kultury docelowej, że jest to cenny przedmiot, który odgrywa ważną rolę.

Pieczęć wygląda podobnie do hanko, ale mimo iż posiada monogram czy inicjały należące do właściciela, nie nadaje ważności dokumentom. Pieczęć nie jest używana zamiast hanko, nie jest to więc dokładny ekwiwalent funkcjonalny, ale w połączeniu z przymiotnikiem „złoty", pieczęć symbolizuje coś równie ważnego.

Hanko jest w filmie nazywane również majo no keiyakuin, co oznacza czarodziejskie hanko kontraktów. Musi to mieć coś wspólnego z kontraktami i możemy sobie wyobrazić, że pieczątka ta nadaje prawną moc kontraktom albo jest symbolem kontraktu.