Czytelnia

W niektórych miejscach zamiast domków znajdują się tylko proste nisze. Hokora można spotkać przy wjeździe do miasta, na skrzyżowaniach, lub w miejscach takich jak góry czy klify, co przypomina nam prymitywne wielbienie natury.

Z drugiej strony, pojęcie altare może wskazywać na ołtarzyk, na którym starożytni składali ofiary lub stół, przy którym katoliccy księża odprawiają Eucharystię, lub główną część katolickiego kościoła.

Słowa hokora i altari nie są synonimami. Dobrze by było, aby w tłumaczeniu słowa hakama zwrócić uwagę na fakt, że istnieje analogiczny odpowiednik hokora także w katolickim kraju, jakim są Włochy.

Edicola jest to sanktuarium, w którym znajdują się figurki lub obrazy świętych. Jeżeli znajduje się ono na skrzyżowaniu lub przy autostradzie, jest to po prostu hokora. Pojęcie edicola ma wydźwięk bardziej techniczny, i chociaż Włosi wiedzą co to jest, to nie wszyscy znają to pojęcie.

Przypuszczamy, że Chihiro nie zna pojęcia hokora, ponieważ matka wyjaśnia je prostymi słowami. Ponieważ słowo edicola jest mało używane i mało popularne, można uznać je za dobry ekwiwalent kulturowy dla słowa hokora. Ale czy nie brzmi to zbyt technicznie? Czy katolicy mogliby sobie wyobrazić Madonnę w edicola?

Jeżeli pojawi się taka wątpliwość, można zastosować transferencję. Tak jak w przypadku bandai w poprzednim akapicie, zakładamy, że współczesna przeciętna dziewczynka z dużego miasta nie zna słowa hokora, skoro matka musi je wyjaśnić.

Ponieważ w języku docelowym nie ma dokładnego ekwiwalentu, oryginalne słowo może pozostać w tłumaczonej wersji niezmienione, aby wywrzeć taki sam efekt, jaki wywiera ono na widzów, którzy je słyszą.

W tłumaczeniu anime tłumacz powinien wykazać się dogłębną wiedzą odnośnie kultury i języka źródłowego. Pojęcie powinno wywrzeć taki sam efekt, jak wersja oryginalna, zgodnie z intencją autora, szczególnie jeżeli próbujemy dostosować się do obecnych włoskich trendów tłumaczenia zorientowanego na kulturę.

4.2.1. Ekwiwalent funkcjonalny -HAKAMA

Kiedy Chihiro idzie do pracy w łaźni, Lin daje jej mundurek w tradycyjnym japońskim stylu. Podając Chihiro część ubrania, Lin mówi jedynie hakama, a Chihiro przyjmuje je bez słowa.

Zupełnie inaczej niż w przypadku bandai, Chihiro nie mówi nic, mimo iż hakama pojawia się na ekranie jako zwinięty kawałek materiału, a obraz nie pomaga w zrozumieniu tego słowa.

W wersji włoskiej słowo to przetłumaczone jest jako „pantaloni" (spodnie). W rzeczywistości hakama to spodnie w japońskim stylu.

Takie uogólnienie pojęcia dla publiczności, która nie zna tego specyficznego rodzaju spodni, sprawdza się bardzo dobrze i wywiera taki sam efekt, jak oryginał, tj. przyjmuje się, że słowo to jest zrozumiałe dla każdego.

Jednakże także i tutaj pojawia się czynnik, którego nie można przecenić, czyli natura kultury, ewoluująca z biegiem czasu, szczególnie w kontakcie z inną kulturą.