Czytelnia

Można zatem uznać, że bandai jest specyficznym pojęciem kulturowym nie tylko dla publiczności kultury docelowej, lecz także dla niektórych widzów kultury źródłowej. Ważne jest więc, aby wziąć pod uwagę, jaki efekt wywrze dane pojęcie na ludziach, którzy je usłyszą.

W wersji włoskiej rozmowa dziewczynek została przedstawiona następująco. Lin mówi: Vai dal caporeparto (Chodźmy do kierownika wydziału) a Chihiro odpowiada: Lin, che cos'è il caporeparto? (Lin, kto to jest kierownik wydziału?). W celu zastąpienia słowa z języka źródłowego użyto hipotetycznego funkcjonalnego ekwiwalentu.

Znaczenie wyrażenia „kierownik wydziału" nie jest nawet w przybliżeniu bliskie znaczeniu słowa bandai. Jest to jednak powszechnie używane, łatwe do zrozumienia pojęcie, w przeciwieństwie do słowa bandai.

Pytanie Chihiro, kim jest kierownik wydziału, może zabrzmieć dziwnie. Z tego powodu nie jest to najlepsze tłumaczenie tego słowa. W tym przypadku neutralne kulturowo słowo custode (stróż) brzmiałoby lepiej.

Ale podążając za współczesnym włoskim trendem na tłumaczenie zorientowane na kulturę źródłową, aby wywrzeć takie samo wrażenie jak oryginał, tłumaczenie oryginalnych pojęć na język docelowy może być bardziej funkcjonalne niż wyszukiwanie neutralnych kulturowo słów lub tworzenie zastępczych pojęć, aby je wyrazić.

Konieczne jest, aby znaleźć pojęcia specyficzne dla danej kultury i sprawić, aby były zrozumiałe dla widza języka docelowego, ale należy jednocześnie pamiętać, że kultura nie jest czymś statycznym. Wraz z ewolucją kultury źródłowej zmienia się konotacja pojęć specyficznych dla danej kultury i sposób ich tłumaczenia.

4.1.2 Transferencja -HOKORA

Rodzina Chihiro przeprowadza się z miasta do małego miasteczka. Podczas jazdy do nowego domu Chihiro widzi wzdłuż alejki mnóstwo maleńkich obiektów przypominających domki. Chihiro z zaciekawieniem pyta matkę co to jest. Ano ie mitai no nani? (Co to jest, te rzeczy, które wyglądają jak domki?). Matka odpowiada: Ishi no hokora. Kamisama no ouchi yo. (To kamienne hokora, domy bogów).

W wersji włoskiej odpowiedź matki brzmi: Altari abitati da piccoli spiriti, così credono alcuni (To ołtarze zamieszkiwane przez duszki. Tak sądzą niektórzy). Początek wyjaśnienia matki jest dość stanowczy, natomiast w drugiej części zdania, po dodaniu zwrotu „Tak sądzą niektórzy", widać wahanie. Ma to jednak znaczenie, ponieważ należy brać pod uwagę widzów kultury docelowej, którzy wyznają religię monoteistyczną.

Mała wierność tłumaczenia wobec wersji oryginalnej jest czasem bardzo ważna, ponieważ filmy takie nie są kierowane do małej grupy intelektualistów, ale masowej publiczności, której wiedza i umiejętność zrozumienia czegoś tak odmiennego jest raczej ograniczona.

Pojęcie hokora przetłumaczone zostało jako altari (ołtarze). Hokora jest to mała kapliczka w kształcie domu, gdzie oddaje się cześć bogom, z figurką shintoistycznego lub buddyjskiego bożka na środku.