Czytelnia

W przeciwieństwie do przykładu w akapicie 4.2.2, gdzie tłumaczenie wspomagane jest przez wizualizację, tłumaczenie przy użyciu parafrazy może być pomocne w wizualizacji problemu. Pismo ma sens tylko wtedy, gdy jest tłumaczone w kontekście obrazu.

5. Uwagi końcowe

Trzy typy translacji, tj. transferencja, ekwiwalencja funkcjonalna i parafraza mogą być pomocne w tłumaczeniu pojęć specyficznych dla kultury w przypadku tłumaczeń anime. Nie ma jednej metody, którą można zastosować w każdej sytuacji, ponieważ jej dobór zależy od znajomości kultury źródłowej widza.

Z tego powodu sposób poradzenia sobie z transferem kulturowym ma dwojaką naturę: znajomość kultury źródłowej idzie w parze z analizą transferu kultury źródłowej do docelowej. Ostatnio, wraz ze wzrostem popularności anime na świecie, obserwuje się wzrost zainteresowania kulturą japońską właśnie dzięki anime.

Pociąga to za sobą fakt, że widzowie zdobywają coraz większą wiedzę na temat kultury źródłowej w związku z anime. Im głębsza jest ta wiedza, tym łatwiej stosować tłumaczenie zorientowane na kulturę źródłową.

Można stwierdzić, że obserwacja ewolucji zarówno kultury źródłowej jak i docelowej, stanowi obecnie bardzo ważne zadanie dla tłumacza, ponieważ umożliwi mu poprawną translację. Co więcej, dzięki wyższej technologii, a więc telewizji, DVD i Internetowi, ludzie jednej kultury są obecnie wystawieni na konfrontację z innymi kulturami.

Oznacza to, że ewolucja kultury i wiedzy na temat kultury źródłowej wśród widzów kultury docelowej ciągle przyśpiesza. Sposób transferu jednej kultury do drugiej, tj. strategie translacji, powinny podążać za czasem. Oczywiście nie dotyczy to wyłącznie translacji anime, ale również innych rodzajów tłumaczeń.

Większość produkcji anime importowanych do Włoch skierowana jest do dzieci i młodych ludzi, którzy są bardzo ciekawi i dość łatwo chłoną to, co nieznane. Dlatego też tłumaczenie anime wymaga oprócz kompetencji lingwistycznych i kulturowych również znajomości aktualnych trendów i ciągłego zgłębiania wiedzy na temat ewoluujących kultur.

Przypisy

1 Wszystkie oryginalne tytuły anime występujące w tekście podane są w języku polskim, natomiast w okrągłych nawiasach podano tytuły w językach włoskim i japońskim.

2 Fani anime, mangi, gier video, itp.

3 Neologizmy odnoszące się do typów postaci lub sytuacji związanych ze światem anime, mangi, czy gier video.

4 Należy pamiętać, że w japońskiej fonetyce nie występują spółgłoski R i L. W wersji włoskiej przetłumaczono „Rin", co jest zbliżone do japońskiej fonetyki, podczas gdy w wersji angielskiej pojawia się „Lin", co budzi skojarzenia z angielskim imieniem.