Czytelnia

Umożliwiało to odpowiedni odbiór tekstu przetłumaczonego. Teksty zagraniczne były nie tyle tłumaczone, co adaptowane do realiów narodowych. Adaptacja taka zaczynała się od wyboru odpowiedniego tekstu według konkretnych kryteriów.

3.1. Wybór tekstu.

3.1.1. Rozkwit tłumaczeń literackich

Jak pokazuje poniższa tabela, historia tłumaczeń współczesnych była świadkiem wielu zmian w różnych okresach: od wzrostu znaczenia nauk przyrodniczych w drugiej połowie XIX wieku do popularności nauk społecznych u progu wieku XX, a następnie rozkwitu fikcji na początku XX wieku.

 

Nauki przyrodnicze

Nauki społeczne

Literatura

Około

1850-1890

29.8%

8.1%

0.5%

Około

1902-1904

21.1%

25.5.%

4.8%

Około

1912-1940

14.6%

25.5%

27.6%

            (Wang Kefei 1997; pp.181-183)

Zmiany te były spowodowane sytuacją społeczną w późnym okresie panowania dynastii Qing.

Przegrana Chin w wojnie opiumowej pokazała, jak bardzo rozwinięte są kraje Zachodu i jak bardzo zacofana jest technologia chińska.

Chiny postanowiły dorównać swoim przeciwnikom poprzez zapoznanie się z naukami przyrodniczymi. Jak głosił Wei Yuan: „ pokonajmy wroga, ucząc się od niego nowych technologii" (Chen Fukang 1998: 82-84).

Wytyczne, którymi kierowali się Chińczycy w celu ustalenia swoich preferencji co do technologii zachodniej, okazały się niedostateczne, ponieważ techniki zachodnie (funkcjonowanie) oraz pomysły (treść) były ze sobą ściśle powiązane.

Fatalna porażka w wojnie z Rosją (1894-1895) udowodniła, że bez stworzenia własnych podstaw nauk społecznych i przyrodniczych Chiny nie są w stanie w pełni wykorzystać wiedzy nabytej z Zachodu.

Porażki umożliwiły intelektualistom zwrócenie się ku naukom społecznym. Zauważyli oni bowiem, że powodzenie krajów zachodnich  wynikało nie tylko z postępów w naukach przyrodniczych, lecz także w społecznych. W wyniku tego zaczęto w ogromnych ilościach tłumaczyć prace z tego właśnie gatunku, wprowadzając nowoczesne zachodnie nauki społeczne w Chinach.