Czytelnia

Istnieje ono w sytuacji, która zawiera sieć elementów pociągających za sobą inne, takie jak obiektywne warunki gospodarcze, instytucje polityczne i kulturalne, ideologie itd.

Ponieważ tłumacz musi być wierny pewnym zasadom, nie ma takiej możliwości, że tekst przez niego tłumaczony będzie wiernym odbiciem tekstu źródłowego.

Niewierność jest nieodłącznym elementem tłumaczeń, ponieważ opisuje ona wydarzenia narodowe, przepełnione nie tylko elementami językowymi czy kulturowymi, ale także społecznymi i politycznymi.

Tekst źródłowy, w momencie dotarcia do czytelnika docelowego, jest już w pewien sposób zmieniony.

Komunikacja w tłumaczeniu jest jednocześnie dekontekstualizacją i rekontekstualizacją, jest raczej produktywna niż odtwórcza.

Tłumaczenie jako produkt przekazuje więcej, ale zarówno mniej treści zawartej w tekście źródłowym.

Tłumaczenie jako proces ukazuje różne sposoby bycia lub celowo prowadzi do ich zrozumienia lub niezrozumienia. Stanowi to kłopotliwą sytuację i siłę napędową komunikacji międzykulturowej oraz wskazuje na komunikację w ogólnym tego słowa znaczeniu.

Bibliografia

Chen Fukang (1998). Chinese Translation Studies: A History Book. Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press.

Chesterman, Andrew (1997). Memes of Translation. The Spread of Ideas in Translation Theory. Amsterdam ad Philadelphia: John Benjamins.

Cheung, Martha P. Y. (1998) "The Discourse of Occidentalism? Wei Yi and Lin Shu's Treatment of Religious Material in Their Translation of Uncle Tom's Cabin." In Translation and Creation: Readings of Western literature in Early Modern China, 1840-1918. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.

Fairbank, John K., and Edwin O. Reischauer. China: Tradition and Transformation. Rev. ed. Boston: Houghton Mifflin Company, 1989.

Gentzler, Edwin (1993). Contemporary Translation Theories.. London and New York: Routledge.

Hermans, Theo (1999). Translation in systems: Descriptive and System-oriented

Approaches Explained. Manchester: St. Jerome.

Lefevere, Andre (1999). "Composing the Other." In Susan bassnett and Harish Trivedi eds. Post-colonial Translation. Theory and Practice. London and New York: Routledge.

Lefevere, Andre (1998). "Translation Practice(s) and the Circulation of Cultural Capital. Some Aeneids in English." In Susan Bassnett ed. Constructing Cultures: Essays on Literary Translation, Clevedon: Multilingual Matters.

Lefevere, Andre (1992). Translation, Rewriting, and the manipulation of literary fame. London: Routledge.