Czytelnia

(6) pominięcie xiuxi 修禊 (świętowanie Festiwalu Wody, aby oczyścić się ze złych duchów).

Kolejny przykład zawierający błędy w tłumaczeniu „wyższego szczebla" może jeszcze bardziej zagmatwać przekaz dla odbiorców docelowych:

ST: 北京中華世紀壇的40個中華名人雕塑中,紹興名人占了4位,他們分別是王羲之、蔡元培、魯迅、馬寅初。

TT: Pośród 40 chińskich sław wzniesionych jako pomniki wraz z Chińskim Pomnikiem Nowego Tysiąclecia w Pekinie, cztery z nich pochodzą z Shaoxing i są to Wang Xizhi, Cai Yuanpei, Lu Xun and Ma Yinchu.

Oczywiście, największym problemem w tłumaczeniu tego zdania jest błąd logiczny w podkreślonej części imiesłowowej sław wzniesionych jako pomniki. Sugerując się logiką i zdrowym rozsądkiem, dopełnieniem czasownika wznosić powinny być pomniki, nie sławy.

Jednakże wiadomość płynąca zgodnie z angielską strukturą zdania wyraźnie wskazuje na to, że historyczne postacie wzniesiono jako pomniki na jednym Pomniku Nowego Tysiąclecia w Pekinie! Odbiorcy docelowi muszą uznać takie stwierdzenie za niedorzeczne.

Lingwistyczne błędy w tłumaczeniu są wynikiem „braków w kompetencji języka źródłowego lub docelowego tłumacza" (Nord 1997:77). Jednakże takie błędy mogą popełniać również tłumacze z odpowiednią kompetencją językową, ale pozbawieni norm etycznych7.

Nord (1997:78) uważa, że dla studentów ze słabymi zdolnościami językowymi tłumaczenie staje się „narzędziem do nauki języka obcego, gdzie nacisk położono na poprawność lingwistyczną, a nie komunikatywność czy funkcjonalność". Z tego względu ważne jest, aby dana osoba uzyskała odpowiednią biegłość językową, zanim rozpocznie karierę tłumacza.

3.2.4 Błędy w tłumaczeniu tekstu

Błędy w tłumaczeniu tekstu powstają z problemów tłumaczeniowych tekstu oraz często można je ocenić z perspektywy funkcjonalnej lub pragmatycznej (Nord 1997:76).

Jak omówiono wcześniej, teksty reklamowe różnią się od innych rodzajów tekstu, ponieważ ich podstawową funkcją jest przekaz informacji. Co więcej, należy osiągnąć zamierzoną funkcję informacyjną oraz dać jej pierwszeństwo przed innymi funkcjami przekładu.

W przeciwnym razie nie będzie można ocenić tłumaczenia jako „dobrego", ponieważ nie będzie ono „funkcjonalne" ani „odpowiadające celowi" (Nord 1997:73), stąd też pojawią się błędy w tłumaczeniu tekstu. 

ST: 毛澤東同志曾賦詩稱紹興為"鑒湖越台名士鄉"。

TT1: Nic dziwnego, że ostatni Przewodniczący Mao Zedong, w jednym ze swych wierszy, opiewał Shaoxing jako dom sław.

TT2: Z tego względu, ostatni przewodniczący Mao Zedong opiewał Shaoxing tymi słowami: „Jezioro Jian i Tarasy Stanu Yue, to kolebka sław".