Czytelnia

Warto wzorować się na takich przykładach, kiedy tłumaczy się teksty reklamowe. Poniżej znajduje się wstępny paragraf na temat Lancaster zamieszczony w Internecie:

Lancaster, jako miasto historyczne, oferuje różne rozrywki kulturalne oraz często nazywane jest „kulturalną stolicą" Lancashire. Na szczęście w mieście zachowało się wiele przykładów architektury georgiańskiej. Zamek Lancaster, klasztor przy kościele świętej Marii czy edwardiański pomnik Ashtona należą do najważniejszych historycznych miejsc w mieście. (Wikipedia)

Kulturowe błędy w tłumaczeniu powstają z powodu „niewłaściwej decyzji tłumacza odnośnie reprodukcji lub dostosowania obyczajów kulturowych" (Nord 1997:75). Ta „niewłaściwa decyzja" spowodowana jest często ignorancją tłumacza w zakresie wiedzy o kulturze, potrzebach i oczekiwaniach odbiorców docelowych, co z kolei wynika ze znikomej świadomości nt. funkcji i skoposu TT.

3.2.3 Lingwistyczne błędy w tłumaczeniu

Lingwistyczne błędy w tłumaczeniu są spowodowane przez „niewłaściwy przekład, w którym nacisk położony jest na struktury językowe" (Nord 1997:75). Błędy te są przykładem odchyleń od standardowych paradygmatów językowych oraz ich użycia.

Z uwagi na fakt, że błędów tego typu jest wiele w angielskich przekładach chińskich tekstów reklamowych, warto rozróżnić „podstawowe" błędy w tłumaczeniu oraz błędy „wyższego szczebla".

Pierwsza grupa błędów obejmuje rażące błędy w ortografii, interpunkcji, doborze słów, kolejności słów etc. Do drugiej grupy należą bardziej złożone błędy, takie jak: struktura zdania, logika, czasy czy strona czasownika. Poniższy przykład wystarczy do zobrazowania, czym są „podstawowe" błędy oraz jaki jest ich zakres:

ST: "中國蘭亭書法節"是紀念當年東晉大書法家王羲之撰書《蘭亭集序》的一項書法活動,主要活動包括晉聖修禊曲水流觴、書法展覽等。 

TT: Festiwal Kaligrafii w Pawilonie Orchidei jest działalnością aligraficzną aby zapamiętać „Wstęp do Pawilonu Orchidei" napisany dla kaligrafa Wang Xizhi w tamtych czasach. Działalność obejmuje głównie wezwanie guru, zyzagkowanie Wody płynącej wraz z czarami wina, pokazy aligrafii itp.

Powyższy przykład jest przepełniony „podstawowymi" błędami w tłumaczeniu:

(1) błędy ortograficzne: zyzagkowanie (zygzakowanie), aligrafii (kaligrafii);

(2) niewłaściwe użycie słów lub zwrotów: działalność (wydarzenie), zapamiętać (upamiętnić), dla kaligrafa (przez kaligrafa), w tamtych czasach (w okresie panowania wschodniej dynastii Jin [317-420]);

(3) niepotrzebne słowa, jak: głównie, itp.;

(4) niezrozumiałe wyrażenie: wezwanie guru (jinsheng 晉聖? [złożenie hołdu Mędrcowi Kaligrafii]);

(5) niewłaściwa kolejność słów: kaligrafa Wang Xizhi (Wang Xizhi, Mędrzec Kaligrafii, który żył w okresie panowania wschodniej dynastii Jin), zyzagkowanie Wody płynącej wraz z czarami wina (picie po kolei z czary płynącej wraz z krętym nurtem potoku);