Czytelnia

3.2 Błędy w tłumaczeniu oraz rzeczywiste przyczyny

Nord (1997:73-75) określa „błąd w tłumaczeniu" według celu przekładu oraz produktu jako „nietrzymanie się poleceń sugerowanych w wytycznych tłumaczenia"; lub dokładniej: „Jeżeli celem tłumaczenia jest osiągnięcie konkretnej funkcji dla odbiorcy docelowego, wszystko, co uniemożliwia osiągnięcie tego celu, jest błędem w tłumaczeniu".

To ogólne stwierdzenie jest uzupełnione funkcjonalnym modelem błędów w tłumaczeniu, które można podzielić na cztery kategorie ((Nord 1997:75-78).

Model Nord, który odnosi się głównie do tekstów nieliterackich, jest zakwestionowaniem tradycyjnego kryterium oceny błędów w tłumaczeniu literackim, tzn. jakakolwiek informacja w TT, która nie jest „wierna" informacji w ST jest uważana za błąd w tłumaczeniu; Wilss (1982:201), na przykład, opisuje błąd w tłumaczeniu jako „wykroczenie przeciwko normom w sytuacji kontaktów lingwistycznych".

Podejście funkcjonalistów oczywiście umożliwia identyfikowanie takich błędów, które nie byłyby uznane za błędy w tradycyjnym podejściu. W następnej części referatu zanalizujemy cztery rodzaje błędów w tłumaczeniu na podstawie w/w modelu oraz wytycznych tłumaczenia określonych powyżej, jak i omówimy rzeczywiste przyczyny błędów.

3.2.1 Pragmatyczne błędy w tłumaczeniu

Pragmatyczne błędy w tłumaczeniu są spowodowane „nieodpowiednimi rozwiązaniami pragmatycznych problemów w tłumaczeniu takich jak brak orientacji odbiorcy". Konsekwencje takich błędów są poważne, ponieważ odbiorcy docelowi nie zdają sobie sprawy, że otrzymują nieistotne lub zbędne informacje.

Jednak rozwiązanie pragmatycznych problemów w tłumaczeniu nie jest trudne „w momencie, kiedy zostaną zidentyfikowane jako problemy". Zazwyczaj tylko kompetentna osoba może je zidentyfikować po porównaniu ST z TT w świetle wytycznych tłumaczenia (Nord 1997:75-76).

Pragmatyczne błędy w tłumaczeniu często pojawiają się w następujących sytuacjach:

(a)   Kiedy nieistotne lub zbędne informacje z ST nie są skracane bądź usuwane.

Na przykład:

ST: 紹興歷代人才輩出,湧現了一大批政治家、思想家、文學家、藝術家、科學家,遠者如勾踐、王充、王羲之、陸游、徐渭等,近者如秋瑾、蔡元培、魯迅、馬寅初、竺可楨等,人才之洋洋大觀,世所罕見

TT: Od zarania dziejów Shaoxing było kolebką wielkich talentów, wydało wielu mężów stanu, myślicieli, literatów, artystów i naukowców. Wcześniejsi to Gou Jian, Wang Chong, Wang Xizhi, Lu You, Xu Wei itd. Późniejsi to Qiu Jin, Cai Yuanpei, Lu Xun, Ma Yinchu, Zhu Kezhen i wielu innych. Mnogość talentów z Shaoxing jest bardzo rzadka na przestrzeni całej historii Chin.