Czytelnia

3. Analiza błędów w tłumaczeniu na przykładzie tekstów związanych z kulturą mingshi

3.1 Teksty związane z kulturą mingshi oraz wytyczne przekładu

W tej części referatu zanalizujemy typowe błędy w tłumaczeniu chińskich tekstów reklamowych na język angielski, jak i rzeczywiste przyczyny błędów z perspektywy funkcjonalizmu3.

Analiza błędów opiera się na funkcjonalnym podziale błędów tłumaczeniowych Nord wraz z przykładami zebranymi z angielskich przekładów tekstów związanych z kulturą mingshi w Shaoxing. Zarówno chińskie teksty, jak i ich angielskie przekłady są dostępne w Internecie4.

Teksty zawierają głównie informacje o mingshi 名 士 [znamienite osoby] z Shaoxing, historycznego miasta i kulturowej wizytówki prowincji Zhejiang, położonej na wschodnim wybrzeżu Chin.

Teksty uważa się za teksty reklamowe, ponieważ, z perspektywy marketingowej, klient próbuje wykorzystać podmiot (tj. mingshi) jako produkt lub markę dla celów promocyjnych. Jako że każde tłumaczenie poprzedza zlecenie, najpierw musimy określić zlecenie tłumaczenia tych tekstów, zanim zanalizujemy jakiekolwiek błędy w przekładzie.

Według Nord (1997:59-62) „wytyczne tłumaczenia" (które równie dobrze można by nazwać „zleceniem") powinny m.in. zawierać informacje na temat zamierzonej funkcji tekstu, odbiorców docelowych, środka przekazu tekstu, etc. Wytyczne tłumaczenia można określić następująco:

  • Odbiorca docelowy: potencjalni goście w Shaoxing zza granicy, zagraniczni biznesmeni z zamiarem inwestycji w Shaoxing, jak i sporadyczni naukowcy zainteresowani badaniem lokalnej kultury w Shaoxing.
  • Zamierzona funkcja tekstu: zarówno informacyjna (podanie informacji na temat konkretnych mingshi), jak i operacyjna (promocja międzynarodowej wizji i opinii o Shaoxing).
  • Środek przekazu: dwujęzyczne publikacje w Internecie wraz z kolorowymi zdjęciami oraz krótkim tekstem. 

Powyższe wytyczne tłumaczenia umożliwiają określenie ogólnych wymogów odnośnie TT: (1) Z założenia odbiorcy docelowi nie mają wiedzy na temat kultury źródłowej, tzn. wiedzy na temat historii Chin oraz kultury lokalnej miasta Shaoxing, dlatego tłumacz powinien uwzględnić w TT istotne dodatkowe dane;

(2)Informacje o podmiocie powinny mieć pierwszeństwo przed innymi informacji w TT, tzn. mniej ważne wiadomości mogą być zedytowane, a nieistotne czy zbędne informacje można skrócić lub usunąć;

(3) Obieg tekstu w Internecie wymaga, aby wiadomości były łatwe do czytania oraz możliwie zwięzłe, ponieważ tylko nieliczni użytkownicy Internetu będą chcieli czytać długie i zagmatwane teksty.