Czytelnia

6 Aby poradzić sobie z przekładem tak pompatycznego języka, Zhou (2003:59-60) proponuje, aby tłumacz zastosował strategię urodzimienia przekładu oraz przekazał treść za pomocą prostego języka. Ding (2002:44) ubolewa nad powszechnym zastosowaniem „sztywnego dosłownego tłumaczenia" w przekładzie chińskich tekstów reklamowych. Również Wang (1994:54) ostrzega przed „mechanicznym tłumaczeniem słowo-za-słowo" tekstów reklamowych i proponuje przyjęcie „kreatywnego i interpretacyjnego tłumaczenia" elementów dotyczących chińskiej kultury.

7 Tang (2002:54), na przykład, uważa, że w niektórych sytuacjach „podstawowe" błędy w tłumaczeniu wynikają z braku poczucia zawodowej odpowiedzialności tłumacza oraz braku jego norm etycznych.

8 Stąd Vermeer (2000:229) wzywa do „zmiany podejścia" wśród tłumaczy i klientów: tłumacz zawsze powinien dostawać odpowiednie informacje nt. skoposu, aby dobrze wykonać zlecenie.Bibliografia:

Ding, Hengqi丁衡祁. (2002). Duiwai xuanchuan zhong de yingyu zhiliang jidai tigao 對外宣傳中的英語質量亟待提高. In Chinese Translators Journal 中國翻譯, 4: 44-46.

Fan, Yong 範勇 (2005). Translation errors in the light ofskopostheorie 目的論觀照下的翻譯失誤. In Journal of PLA University of Foreign Languages 解放軍外國語學院學報, 1: 70-72, 88.

Gentzler, E. (2001). Contemporary Translation Theories. London and New York: Routledge.

Lin, Xiaoqin 林曉琴 (2006). Employment of the Functional Concept in the Chinese-English Translation of Tourist Materials 功能理論在旅遊宣傳材料漢英翻譯中的運用. In Journal of Fujian Normal University 福建師範大學學報, 2: 135-140.

Liu, Xianjun 劉憲軍 (1998). Difang waixuan ziliao yiwen zhiliang jidai tigao 地方外宣資料譯文質量亟待提高. In Chinese Science & Technology Translators Journal 中國科技翻譯, 2: 44-46, 13.

Munday, J. (2001). Introducing Translation Studies: Theories and Applications. London: Routledge.

Nord, C. (1991a). Scopos, loyalty and translational conventions. Target, 3 (1): 91-109.

______. (1991b). Text Analysis in Translation. Amsterdam: Rodopi.

______. (1997). Translating as a Purposeful Activity: Functionalist Approaches Explained. Manchester: St. Jerome.

Reiss, K. and Hans J. Vermeer. (1984). Grundlegung einer allgemeinen Translationstheorie. Tübingen: Niemeyer.

Reiss, K. (1989). Text types, translation types and translation assessment. A. Chesterman (trans.). In A. Chesterman (ed.). Readings in Translation Theory. Helsinki: Oy Finn Lectura Ab, 105-115.