Czytelnia

5. Podsumowanie

Celem niniejszego referatu było zbadanie następujących kwestii: teoria skoposu sprawdza się najlepiej w tłumaczeniu tekstów nieliterackich; teksty reklamowe spełniają przede wszystkim funkcję informacyjną, w drugiej kolejności funkcję operacyjną; błędy pragmatyczne, kulturowe oraz błędy w tłumaczeniu tekstu wynikają często z nikłej świadomości tłumacza o skoposie TT oraz jego odbiorcach docelowych, podczas gdy przyczyną błędów lingwistycznych jest często brak odpowiednich kompetencji językowych tłumacza i/lub brak norm etycznych.

W wielu przypadkach klient lub zleceniodawca powinni być choć w części odpowiedzialni za błędy tłumacza. Trzy podejścia, które odpowiednio obejmują opinię publiczną, zleceniodawcę oraz tłumacza mogą pomóc w rozwiązaniu istniejących problemów.

Mimo że nadal należy dokładniej zbadać wnioski i zanalizować więcej przykładów tekstów reklamowych, autor ma nadzieję, że niniejsza rozprawa sprawi, że ludzie przemyślą kwestię pragmatycznego przekładu oraz szkolenia tłumacza.

Z drugiej jednak strony, sama teoria skoposu otwiera nowe możliwości dla dalszych badań, a jej potencjał „jeszcze nie został w pełni wykorzystany i odkryty" (Snell-Hornby 1990:85).

W szczególności powinno się poddać dokładnej i obszernej analizie różne kierunki, w których teoria skoposu mogłaby pokierować środowiskiem tłumaczy, włączając klientów oraz aktywnych tłumaczy, a oni by z tego skorzystali.


Przypisy:

1 Zob. http://en.wikipedia.org/wiki/Publicity.

2 Funkcjonaliści nie akceptują tego, że teoria skoposu nie ma zastosowania w tekstach literackich. Nord (1997), na przykład, przeznacza jeden rozdział swojej książki na dyskusję na temat zastosowania funkcjonalizmu w przekładzie tekstów literackich. Schäffner (1998:238) jednak wciąż uważa, że „wiele aspektów trzeba jeszcze przemyśleć zanim teoria będzie miała pełne zastosowanie do tego gatunku". Również Gentzler (2001:73) głosi, że teoria sprawdza się jedynie w przekładzie tekstów biznesowych i pism politycznych.

3 Fan (2005), w oparciu o teorię skoposu, bada funkcjonalne, kulturowe i lingwistyczne błędy w tłumaczeniu angielskich wersji internetowych profilów niektórych wiodących uniwersytetów w Chinach. Jak na razie jego rozprawa jest jednym z niewielu liczących się badań w Chinach.

4 W niniejszym referacie nie podano dokładnych stron internetowych, ale zainteresowani czytelnicy mogą je bez problemu znaleźć za pomocą wyszukiwarki Google. Poza tym wszystkie przykłady, zarówno w oryginale jak i ich tłumaczenia, są cytowane dokładnie w takiej formie, w jakiej są zamieszczone w Internecie, bez żadnych zmian ze strony autora.

5 Zob. Wang (2005), jego dyskusję na temat możliwości rozwiązania części problemu.