Czytelnia

Takie skróty, jak cGMPs i mRNA, FDA i CDER wprowadzają nas w przemysł farmaceutyczny. Kwestia, która od razu rzuca się w oczy to fakt, że skróty nie muszą być oznaczane wielkimi literami. Co oznacza mała litera „c” w skrócie cGMP? Skrót cGMP odnosi się w literaturze Agencji ds. Żywności i Leków do aktualnej produkcji produktów przemysłowych [current good manufacturing practices ], przy czym staranna analiza Agencji ds. Żywności i Leków nawołuje do zapisania skrótu wielkimi literami CGMP. Matrycowy RNA i wszystkie rodzaje i warianty RNA i DNA oznaczane są jako rzeczownik w funkcji atrybutowej małą literą. Sytuacja jest bardziej skomplikowana, jeśli chodzi o skrót erytropoetyny, erythropoietin (r-HuEPO), małe r, łącznik, wielka litera H, mała u, i wielkie litery EPO. Słownik Vocabulario Científico y Técnico, the Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, wydanie 1996 zawiera angielskie hybrydy. Skutkuje to tym, że obecnie obowiązujące hiszpańskie skróty, takie jak ADN czy ARN wykazują tendencję powrotu do form angielskich DNA i RNA i dzięki temu tworzą spójną całość z formami zmodyfikowanymi. Do końca nie wiadomo, jakich konsekwencji można się spodziewać w kwestii wymowy.

W języku hiszpańskim występuje skrót rHuEpo (r , u, p, o pisane małymi literami), "la forma recombinante humana de la eritropoyetina," używana w opisach zastosowania w leczeniu , "la identificación y desarrollo clínico de la forma recombinante humana de la eritropoyetina (rHuEpo) significó una evolución en el manejo de la anemia2”.

Istnieje również terminologia, która nie jest nowa, ale nie nadaje się do natychmiastowego użycia w pomocach naukowych. Chodzi na przykład o słowo „pipettor”, oraz o pozornie proste zwroty, takie jak „therapeutic sales” - lecznicza sprzedaż. Słowo „pipettors” odnosi się do hiszpańskiego „pipetas electrónicas”. Zwrot „therapeutic sales”, czyli lecznicza sprzedaż (jak sprzedaż może być lecznicza?), w kontekście oznacza, że produkt jest gotowy do wprowadzenia na rynek farmaceutyczny.

Prawdopodobnie najtrudniejszym terminem, z jakim przyszło nam się zmierzyć jest słowo „bulk” – błonnik. Błonnik i produkcja błonnika w przemyśle farmaceutycznym nie odnoszą się do tej samej rzeczy, jak błonnik w innych gałęziach przemysłu. Oba terminy dotyczą materiałów potrzebnych w procesie wytwarzania leku, odnoszą się do obróbki surowca, z którego wytwarzana jest forma pośrednia błonnika, następnie przetwarzana w celu uzyskania produktu końcowego - medykamentu. Termin „material intermedio” jest popularny. Liczymy na to, że uda nam się zrezygnować z użycia w języku angielskim terminu „bulk”- błonnik, a szczególnie z pojęcia „purrified bulk”- błonnik oczyszczony.

Mam nadzieję, że powyższe uwagi okażą się dla Państwa użyteczne. W naszym zawodzie tłumacza cenię sobie bardzo jego dynamiczny charakter. Mamy do zaoferowania umiejętności podejrzewania, wydobywania, wyławiania i prezentowania możliwości. Na koniec pragnę przedstawić prawdziwe znaczenie słowa przekład, na które natrafiłam przy okazji szukania informacji na zupełnie inny temat:
„Przekład to proces, w którym kod genetyczny przenoszony przez mRNA reguluje syntezę białka z aminokwasów.” He dicho. Dziękuję.


________________________________________
1 FDA Docket Management; Docket: 03D-0060 - Draft Guidance: Part 11, Electronic Records, Electronic Signatures--Scope and Application, Comment Number: EC -23, Mr. Steve Patton, Baxter Pharmaceutical, April 23, 2003. http://www.fda.gov/ohrms/dockets/dockets/03d0060/03D-0060-EC-23.htm;


2 Identyfikacja i rozwój kliniczny formy rekombinantu ludzkiego i erytropoetyny (rHuEPO) odegrały znaczącą rolę w leczeniu anemii.