Czytelnia

Terminologia, którą mam zamiar omówić jest mniej skomplikowana niż ta zawarta w przepisach Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej i obejmuje słownictwo codziennego użytku, terminy związane z przemysłem i farmacją.
Terminologia języka potocznego nie powinna stanowić większego problemu dla praktykującego tłumacza. Przetłumaczenie terminów zawartych w standardowych procedurach operacyjnych nie wymaga korzystania ze słownika.

Jednym z ważniejszych aspektów przemysłu farmaceutycznego jest zarządzanie wodą. Są trzy przyczyny tak istotnej roli wody, a mianowicie; zawartość soli mineralnych oraz dwie kwestie legalności: prawo własności oraz kontrola środowiska. Jednym z często pojawiających się pojęć jest pojęcie wód miejskich. Terminu tego nie używa się w Puerto Rico, jako że zaopatrzeniem mieszkańców w wodę zajmuje się państwo. Być może istnieją zakłady wytwórcze, posiadające własne źródła i studnie, ale tego rodzaju źródła nie mogą nosić miana wód miejskich. Poruszając ten temat zostałam uświadomiona, że termin „wody miejskie” funkcjonuje w przemyśle. W tym przypadku pojęcie mające zastosowanie w języku potocznym, nie występuje w języku formalnym. W ogóle nie najlepszym pomysłem okazuje się poruszanie tematu wód publicznych w Puerto Rico. Myślę, że osobie publicznie używającej tego pojęcia grozi odpowiedzialność prawna z racji tego, że władze miasta mają wyłączność na zarządzanie wszystkimi źródłami i studniami.

Kolejnym przykładem jest zwrócenie uwagi w standardowych procedurach operacyjnych na problem stroju, a konkretnie mankietów spodni. Poruszona kwestia jest dość istotna, ponieważ spodnie nie powinny mieć mankietów. To fakt, że współcześnie niewiele spodni ma mankiety, zwłaszcza te będące częścią stroju roboczego. Oprócz użycia słowa „dobladillo”, które zawarte jest w słowniku obrazkowym Oxford-Duden i określa tę właśnie część męskiej garderoby, dodaliśmy również adnotację, że spodnie męskie winny być zakończone prostym obszyciem.

Pojęciem używanym w języku potocznym jest słowo styropian. Jako materiał pomocniczy dołączyłam tabelę zawierającą różne możliwości tłumaczenia tego terminu, podane przez Andre Moskowitz, jak również znalezione w różnych słownikach. Przestajemy używać sformułowania „espuma de poliestireno,” mając nadzieję, że w przyszłości uda nam się wypromować proste w wymowie słowo „poliespuma” i uniknąć użycia terminów „estairofon” czy „fon”.

Podobnych przykładów jest wiele, ale przejdźmy teraz do słownictwa fachowego związanego z produkcją przemysłową. Jest wiele terminów określających maszyny i procesy produkcyjne. Według mnie najbardziej problematyczne kwestie to nazwy znaków towarowych, akronimy i skróty. W przepisach Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ciągle jest mowa o tzw. Tri-Clamps, BioShield i TackyMats, które należą do znaków firmowych. W przypadku pojęcia Tri-Clamp dowiedziałam się, że niekoniecznie oznacza markę, ale rodzaj złącza nazywanego przez miejscowych robotników „triclamp”. Rozwiązaniem w kwestii tłumaczenia jest „un conector tipo Tri-Clamp”, czyli złącznik typu Tri-Clamp, przy czym Tri-Clamp winno być pisane dużymi literami. Jeśli chodzi o nazwę BioShield, problem polega na tym, że termin ten może dotyczyć rozpylacza Bio Shield produkowanego przez jedną firmę lub materiałów jałowych różnych rozmiarów wyprodukowanych przez innego producenta. Rozwiązaniem problemu w tym przypadku będzie specyfikacja, o jaki produkt chodzi; „papel estéril BioShield”. Ostatni przykład tłumaczony jest jako „alfombra bioestática TackyMat." W dwóch ostatnich przykładach prezentowane pojęcia były w rzeczywistości terminami zarejestrowanych znaków towarowych. We wszystkich trzech przypadkach możemy być pewni, że ludzie będą nazywać je znakami firmowymi. W pisemnej dokumentacji należy jednak sprecyzować i sformułować opis danego przedmiotu.

Teraz przejdę do omówienia zagadnienia skrótów. Wymieniając określony skrót po raz pierwszy w danym dokumencie, podajemy również jego rozwinięcie. W niektórych przypadkach podawany jest skrót nazwy w języku hiszpańskim lub innym. W tłumaczeniu należy zaznaczyć, że użyto skrótu angielskiego, "procedimiento operacional estándar, conocido como SOP, por sus siglas en inglés," należy podać informację, że dany termin funkcjonuje pod określonym skrótem angielskim. Może się też zdarzyć, że dany termin jest tak krótki w języku hiszpańskim, że nie zachodzi potrzeba używania jego skrótu lub akronimu albo sam akronim jest hiszpańskim słowem. Za przykład może posłużyć EN, czyli „equipment number”, to znaczy numer urządzenia, número del equipo. Na formularzu należy zapisać jedynie skrót, natomiast w standardowych procedurach operacyjnych wskazane jest użycie całego wyrażenia.