Czytelnia

Wynika to z prostej przyczyny, a mianowicie, Nidy nie interesował bezpośrednio przekład literacki. Stąd też metoda ta nie zakłada przeniesienia formalnej struktury, na którą składają się wartości stylistyczne i zabiegi estetyczne" (Ma 2007: 106).

Metoda ekwiwalencji dynamicznej skupia się na przekazaniu znaczenia wypowiedzi, dlatego nie może być „odpowiednim sposobem na przeniesienie w tłumaczeniu estetycznych wartości dzieła literackiego" (Ma 2007: 107).

W sytuacji, kiedy nie mogą być zachowane zarówno styl, jak i znaczenie tekstu, metoda Nidy zakłada zazwyczaj poświęcenie warstwy stylistycznej czy też nastroju na rzecz zachowania sensu wypowiedzi.

Pogląd Ma, iż najważniejszy jest sens, a nie styl, nie jest odpowiedni do tłumaczenia literackiego. Oznacza to, iż Ma zgadza się z Jin Di, który to twierdzi, iż metoda Nidy w praktyce nie nadaje się do tłumaczenia tekstów literackich.

Decyzja o tym, czy metoda Nidy może być skuteczna przy tłumaczeniu literackim, zależy od danego dzieła, gdyż istnieją różne gatunki i podgatunki utworów literackich.

Metoda ekwiwalencji dynamicznej może nie być odpowiednia przy tłumaczeniu wysoce eksperymentalnych, innowacyjnych zarówno w warstwie językowej, jak i stylistycznej, utworów, kiedy to zadaniem tłumacza jest oddanie artystycznego wyrazu tekstu.

Uważamy, że stosując metodę Nidy w tłumaczeniu powieści Chopin (która to powieść zrodziła się z doświadczeń autorki, a nie w wyniku eksperymentów językowych), duch i styl oryginału mogą zostać zachowane bez przeinaczeń i pominięć.

Co więcej, metoda ta pozwala na wprowadzenie modyfikacji w warstwie językowej i w największym stopniu umożliwia tłumaczowi sporządzenie przekładu, w którym wymowa tekstu źródłowego mogłaby być odebrana w inny sposób.

2.2 Recenzja Przebudzenia

Przebudzenie Kate Chopin jest przez współczesnych czytelników wysoce cenione i powszechnie postrzegane jako tekst feministyczny, który propaguje hasła uprawnienia kobiet do prawdziwej miłości, szczęścia i niezależności.

Powieść jest również uważana za bardzo wartościową za to, iż pokazuje konflikty i trudności, z jakimi kobieta musi się borykać, sprzeciwiając się normom społecznym.

Z drugiej strony, niektórzy współcześni krytycy są innego zdania i nie pochwalają zaliczania Przebudzenia do tekstów feministycznych.

Przykładowo Nancy Walker w artykule Feminist or Naturalist (Feministyczny czy naturalistyczny?) utrzymuje, iż „przebudzenie Edny związane jest z uświadomieniem sobie własnej zmysłowości, a nie równouprawnienia do wolności jako jednostki.

Chopin nie miała na celu napisania rozprawy feministycznej" (Gulley 1994: 252). Zgadzamy się z tym poglądem.

W powieści Edna z początku zachowuje się jak skryta, pełna zahamowań i nieprzyzwyczajona do intymności osoba, tak też zresztą siebie postrzega. Dopiero jej żarliwe uczucie do Roberta i zmysłowe pobudzenie przez Arobina dają jej rozkosz i prowadzą do przebudzenia.