Czytelnia

Yang w swoim tłumaczeniu uznaje, że w tekście mowa jest o duszy Edny. W przekładzie Yang „morze" zwraca się bezpośrednio do Edny, co wywołuje sugestię, że morze oddziałuje na duszę Edny.

W ten sposób Yang kreuje bliską relację i silne więzi między morzem i Edną i sugeruje, że wolność jest dla niej niezwykle ważna.

Yang używa przecinków Do podkreślenia kobiecego charakteru tekstuYang używa przecinków. Przykład 5. pokazuje, że dwa przecinki służą do podkreślenia stanu ducha Edny.

Przykład 5.

And as she snuggled comfortably beneath the eider-down, a sense of restfulness invaded her, such as she had not known before (The Awakening, s.122).

Gdy umościła się wygodnie pod puchową kołdrą, ogarnęło ją uczucie odprężenia, takiego, jakiego wcześniej nigdy nie zaznała.

在絨被裡面舒舒服服的蜷縮著,她,有一種從未有過的寧靜。(Yang, s.151).

Ten przykład mówi o odczuciach Edny, kiedy jest zwolniona z obowiązków matki. Yang używa dwóch przecinków, aby wydzielić w zdaniu wyraz „ta" 她 („ona"). W ten sposób zaimek „ona" jest widoczny i wyróżniony, a tekst nabiera wyraźnie żeńskiego charakteru.

Można łatwo zauważyć, że w celu zwrócenia uwagi czytelnika na kobiecy pierwiastek autorka w tekście źródłowym posłużyła się oprócz przecinków myślnikami. W przykładzie 6. widzimy, że oryginalny układ myślników nie został zmieniony w tłumaczeniu Yang.

Przykład 6.

She could only realize that she herself--her present self--was in some way different from the other self (The Awakening, s.67).

Zdawała sobie jedynie sprawę, że ona sama - obecna ona sama - była inna niż ta druga ona.

她只知道-目前的自己-以前的自己有所不同。(Yang, s.89).

W praktyce myślników używa się w celu wyjaśnienia wcześniejszego wyrażenia lub w celu nagłej zmiany stylu wypowiedzi. Myślniki zostały użyte w tekście wyjściowym w celu zaznaczenia, iż „obecna Edna" będzie porównana z „druga Edną".