Czytelnia

Trzecia strategia z tej grupy, „przeszkoda", jest bardziej stosowna w eksperymentalnym pisarstwie, gdzie już składnia i leksyka naruszają reguły języka źródłowego. Tłumacz burzy je w celu stworzenia przekładu pozbawionego płynności, aby osiągnąć efekt egzotyzacji.

W celu odbudowania kontekstu kulturowego tłumacz feministyczny może zastosować również strategie zależne od tłumacza, posługując się „komentarzem, „porównywalnym tekstem", i „współpracą".

Podczas gdy „komentarz" w strategii zależnej od autora stosuje się, aby odkryć i wyjaśnić, dlaczego przetłumaczony tekst feministyczny jest ważny i dlaczego kobiety odgrywają w nim ważną rolę.

„Komentarz" w strategii zależnej od tłumacza stanowi swego rodzaju analizę własnej pracy tłumacza, w której tłumacz feministyczny wyjaśnia pobudki danego sposobu tłumaczenia i ukazuje, jak wpływają one na przekład. Wymienia również problemy, na jakie natrafił podczas przekładu.

Druga strategia zależna od tłumacza to użycie „porównywalnego tekstu". Według definicji Massardier-Kenney strategia ta oznacza „tekst w języku docelowym, który został stworzony w sytuacji podobnej do tej, w której powstał tekst źródłowy" (1997: 64).

Przed przystąpieniem do tłumaczenia tłumacz feministyczny może poszukać porównywalnego tekstu w języku docelowym, aby przekład był bardziej zgodny z rodzimymi wzorcami kulturowymi odbiorców tekstu.

Ostatnia strategia stosowana przy tłumaczeniach feministycznych to „współpraca", która polega na współpracy osoby tłumaczącej dany tekst z innymi tłumaczami lub nawet z autorem tekstu.

Massardier-Kenney uważa, że dzięki współpracy tłumacz może „uniknąć tradycyjnej dychotomii między dwiema subiektywnymi ocenami (autora i tłumacza) odnośnie znaczenia" (1997: 65), ponieważ tłumacze muszą bezustannie porównywać własne interpretacje tego samego tekstu z interpretacjami innych tłumaczy lub autora.

W ten sposób tłumacz feministyczny jest w stanie stworzyć bardziej neutralny i trafny przekład.

Strategie tłumaczenia feministycznego są podzielone na zależne od autora i tłumacza, ale te dwie kategorie nie wykluczają się nawzajem.

Yang stosuje oba rodzaje strategii w tym samym tłumaczeniu. Pierwszej strategii z dziedziny zależnych od autora - „odzyskania" - używa w celu przybliżenia tajwańskim czytelnikom zarówno osoby Kate Chopin, jaki i feministycznego nastroju jej książki.

Trudna sytuacja kobiet w tradycyjnych rodzinach i małżeństwach w latach 80. znajdowała się w centrum uwagi ówczesnych feministek w Tajwanie i dlatego publikacja tłumaczenia Yang działała uwrażliwiająco na ów problem społeczny na poziomie jednostkowym.

Czytelnicy mogli utożsamiać się emocjonalnie z powieścią i krytycznie odnosić się do przedstawionej w niej sytuacji kobiet. „Komentarz" to druga strategia zależna od autora zastosowana przez Yang w przedmowie w celu omówienia znaczenia pierwiastka żeńskiego i kobiet.