Czytelnia

Aby osiągnąć zamierzony cel, użyto konkretnego słownictwa, tak aby wyraźnie podkreślić przebudzenie zmysłów Edny oraz aby spotęgować poczucie nieznośnej samotności, które prowadzi Ednę do zakończenia swojego życia.

Artykuł zawiera przykłady, na podstawie których przeanalizowano i wyjaśniono sposób, w jaki udało się nam uwydatnić przebudzenie zmysłów Edny oraz wzmocnić jej uczucie samotności.

Tym sposobem czytelnik ma szansę zinterpretować postać Edny jako świadomą istotę nieustannie borykającą się z sensem istnienia jednostki, niepotrafiącą odnaleźć swojego miejsca na świecie.

1. Feministyczne podejście Ing-mei Yang w tłumaczeniu Przebudzenia

Od dziewiętnastego wieku tłumaczenie było głównym źródłem dostępu kobiet do świata słowa pisanego i sposobem wyrażania własnych przekonań politycznych (Simon 1996: 2).

Poprzez tłumaczenia kobiety zyskały władzę oraz możliwość pisania w czasach, kiedy był to wyłączny przywilej mężczyzn. Dlatego też tłumaczenie było sposobem na wyrażanie i ujawnianie swojej tożsamości, a najważniejszym celem feministycznych tłumaczek było sprawienie, aby ten kobiecy pierwiastek był namacalny w tekście.

Tłumacze feministyczni częściej wykorzystują istniejące już metody tłumaczeniowe niż tworzą nowe. Używają tych strategii w celu przedstawienia konkretnego punktu widzenia kobiety zawartego w tekście źródłowym.

W Towards a Redefinition of Feminist Translation Practice (W kierunku zredefiniowania tłumaczeń feministycznych) Françoise Massardier-Kenney dzieli feministyczne strategie tłumaczeniowe na dwie kategorie: zależne od autora i zależne od tłumacza. Każda z nich jest podzielona na sześć kolejnych podkategorii (por. tabela 1.):

Tabela 1. Strategie zależne od autora i zależne od tłumacza.

 

Zależne od autora

Zależne od tłumacza

Strategia 1.

odzyskanie

komentarz

Strategia 2.

komentarz

porównywalny tekst

Strategia 3.

przeszkoda

współpraca

1.1 Strategie zależne od autora i zależne od tłumacza.

Tłumacze stosują strategie zależne od autora, w tym „odzyskanie", „komentarz", „przeszkodę", aby sprawić, by tekst był bardziej przystępny dla czytelników.

Pierwszą strategię zależną od autora, „odzyskanie", stosuje się, aby „rozszerzyć kanon literacki poprzez tłumaczenie pisarek" (Massardier-Kenney 1997: 59).

Przez wieki pisarkom poświęcało się niewiele miejsca w sferze literatury i z tego powodu jest bardzo dużo kobiecych tekstów, które zostały niegdyś wykluczone, odrzucone i zlekceważone.

Zadaniem feministycznych tłumaczy jest odnalezienie tych prac i udostępnienie ich odbiorcom poprzez tłumaczenie.

„Komentarz", kolejna strategia zależna od autora, jest stosowany, aby wyraźnie podkreślić znaczenie kobiet lub żeńskiego charakteru w tekstach poprzez metadyskurs towarzyszący przekładowi. Przedmowa, posłowie i uwagi tłumacza to sposoby na umożliwienie czytelnikowi odbioru tekstu z feministycznego punktu widzenia.