Czytelnia

Przykład 16.

But as she sat there amid her guests, she felt the old ennui overtaking her; the hopelessness which so often assailed her, which came upon her like an obsession, like something extraneous, independent of volition (The Awakening, s.148).

Lecz kiedy dosiadła się do swoich gości, poczuła, że zaczyna ją wypełniać dawne utrapienie; rozpacz, która tak często ją dręczyła, która stała się jej obsesją, jak coś, co narzucono z zewnątrz, niezależnie od własnej woli.

Nasze tłumaczenie:

但是她坐在賓客之中,那種熟悉的鬱悶感,那股經常襲擊她的孤苦絕望,就像是魔咒,使她無從敵抗。

Tłumaczenie Yang:

然而,坐在賓客之間,那熟悉的沮喪之感再度油然而生,時常盤據她的無望之感又縈擾著她。(Yang, s.180).

Odseparowanie Edny od dzieci pogłębia jej wewnętrzną pustkę. W przykładzie 17. wyrażenie „znowu była sama" („she was again alone") w oryginale podkreśla nieprzemijającą samotność. Uwydatnione tu zostało nie tylko poczucie samotności, ale również odczucie odizolowania.

Tłumacząc to zdanie jako „ta yo shi gulingling de yige Ren" 她又是孤零零的一個人 (znów została sama i samotna), miałyśmy na celu wzmocnienie słowa „alone" (sama), aby przekazać osamotnienie Edny. Yang tłumaczy „alone" na „duzi" 獨自 (w pojedynkę, sama), co w niewielkim stopniu oddaje poczucie samotności Edny.

Przykład 17.

It was with a wrench and a pang that Edna left her children. She carried away with her the sound of their voices and the touch of their cheeks. All along the journey homeward their presence lingered with her like the memory of a delicious song. But by the time she had regained the city the song no longer echoed in her soul. She was again alone (The Awakening, s.157-158).

Edna zostawiła dzieci z prawdziwym bólem serca. Zabrała ze sobą dźwięk ich głosów i dotyk policzków. Podczas podróży powrotnej do domu myśl o nich wciąż kołatała się w głowie tak jak wspaniała piosenka. Ale zanim jeszcze dotarła do miasta, piosenka przestała brzmieć w jej głowie. Znów była samotna.

Nasze tłumaczenie:

安德娜帶著難分難捨的心情和孩子們分離,她把孩子的聲音和臉頰的觸感深深烙印在腦海裡,回程的路上,他們的聲音就像首美妙的歌曲一直在她腦海裡盤旋,不過一回到城裡,歌曲迴盪不再,她又是孤零零的一個人

Tłumaczenie Yang:

艾德娜依依不捨的離開孩子,滿腦子都是孩子們的聲音及他們的臉頰貼著自己的感覺,整個回程中,他們像首優美的老歌縈繞在腦際,然而,到達城市之前,歌聲已不復在靈魂深處迴響。她又是獨自一人了。(Yang, s.192).