Czytelnia

Przykład 15.

In short, Mrs. Pontellier was beginning to realize her position in the universe as a human being, and to recognize her relations as an individual to the world within and about her (The Awakening, s.25).

Krótko mówiąc, Pani Pontellier zaczęła uświadamiać sobie, jaką pozycję zajmuje na świecie jako istota ludzka, oraz dostrzegać relacje panujące między nią jako jednostką i światem wewnętrznym i zewnętrznym.

Nasze tłumaczenie:

簡單來說,龐特里爾太太開始認知到自己在宇宙中身為一個人的地位,同時意識到在自己內心與外在世界之中,她是獨立的個體

Tłumaczenie Yang:

總之,龐太太開始領悟到自己在宇宙中的地位,並且意識到她個人與自己的內心世界及外在世界二者之間的關係。(Yang, s.37).

„Jednostka" („an individual") nie oznacza tu jedynie „geren" 個人 (osoba), ale jedną, w pełni tego słowa znaczeniu, istotę ludzką.

Przetłumaczyłyśmy ten wyraz jako „duli de geti" 獨立的個體 (niezależna jednostka), aby pokazać, iż Edna zrozumiała w tym momencie, że jest autonomiczną jednostką. Rezultatem tego uświadomienia jest poczucie samotności.

Niezależnie od tego, czy Edna spełnia rolę córki, żony, matki czy kobiety, cierpi z powodu nieprzejednanej samotności. Naszym kolejnym celem jest wyraźne zaznaczenie wątku osamotnienia.

Jeśli to uczucie nie zostałoby oddane w tłumaczeniu, rozpacz Edny mogłaby być niezrozumiała dla czytelników.

Przykład 16. zawiera fragment, który pokazuje, że kiedy Edna jest wśród ludzi, czuje się jeszcze bardziej samotna.

Yang tłumaczy „hopelessness" (rozpacz) jako „wuwang zhi gan" 無望之感 (uczucie beznadziejności), co może nie wzbudzić wśród czytelników współczucia dla stanu Edny.

W naszym tłumaczeniu posługujemy się mocniejszymi słowami, „guku juewang" 孤苦絕望 (opuszczona i zrozpaczona), aby przekazać stopień rozpaczy i osamotnienia Edny.