Czytelnia

W celu odniesienia się do tytułu i tematu powieści oraz w celu umożliwienia czytelnikom odczucia, że w Ednie budzą się zmysły, „awakening sensuousness" zostało przetłumaczone na „juexing zhong de qingyu" 覺醒中的情慾 (budzące się zmysłowe pożądanie).

W odróżnieniu od Yang, która tłumaczy ten fragment na „su xing zhi zhong de gan xing" 甦醒之中的感性 (budząca się wrażliwość), my chciałyśmy podkreślić przebudzenie zmysłów Edny za pomocą określenia „qingyu" 情慾, co uwydatnia tęsknotę Edny za uwodzeniem i pobudzaniem przez mężczyzn.

Przykład 13. zawiera fragment opisujący seksualne przebudzenie Edny. Pocałunek Arobina rozbudza w niej seksualne pożądanie i dlatego odwzajemnia go.

Yang tłumaczy wyrażenie „her nature" (jej natura) na „benxing" 本性 (z natury), co sugeruje, że Edna jest z natury świadoma swej seksualności.

W naszej wersji używamy słowa „benneng" 本能 (seksualny instynkt), aby zaznaczyć tęsknotę Edny za seksualnym zaspokojeniem i podkreślić, że utrata kontroli nad sobą jest rzeczą ludzką.

Przykład 13.

When he leaned forward and kissed her, she clasped his head, holding his lips to hers. It was the first kiss of her life to which her nature had really responded. It was a flaming torch that kindled desire (The Awakening, s.139).

Kiedy pochylił się, aby ją pocałować, objęła dłońmi jego głowę, zbliżając jego usta do swoich. Był to pierwszy pocałunek w jej życiu, który naprawdę obudził w niej jej seksualny instynkt. Był jak pochodnia, która rozpaliła pożądanie.

Nasze tłumaczenie:

他貼近親吻她,她扣住他的頭,讓彼此的唇緊緊相貼。這是她一生中頭一次本能般地主動回吻,這個吻像是一把熊熊燃燒的火炬,燃起了熾熱的性慾

Tłumaczenie Yang:

他趨前吻她時,她緊箝住他的頭好讓他的唇對著她的。這是她這一生中,第一次真正觸動到她的本性、挑起回應的吻,是一把燃燒的火炬,點燃了她的慾望。(Yang, s.170).

Aby ujednoznacznić znaczenie słowa „desire" (pożądanie), zostało ono przetłumaczone na „xingyu" (seksualne pożądanie).

Przetłumaczenie tego zwrotu jedynie na „yuwang" 慾望 (por. tłumaczenie Yang) nie oddałoby precyzyjnie znaczenia słowa „desire".

Zmysłowość Edny jest w wyraźny sposób przedstawiona w przykładzie 14. „Sensuality" (zmysłowość) dosłownie oznacza ukryte pożądanie zmysłowej rozkoszy.