Czytelnia

Wydawnictwo to jest znane ze wspierania i propagowania ruchu feministycznego w Tajwanie. Warto przypomnieć, jak doszło do jego założenia.

Fembooks zostało utworzone 17 kwietnia 1994 roku przez orędowników „The Awakening Foundation" (Fundacja „Przebudzenie"), pierwszej feministycznej organizacji powstałej w Tajwanie w 1982 roku.

Jest to pierwsze feministyczne wydawnictwo w Tajwanie i z tego powodu jego misją jest zwiększanie świadomości i wrażliwości ludzi na kwestie kobiet oraz zapewnienie środków przekazu w celu nagłaśniania feministycznych tekstów i pisarzy.

Fembooks zapoczątkowało spuściznę dla kobiet i wszystkich ludzi, którzy wierzą w kobiecą kreatywność i równouprawnienie.

http://www.fembooks.com.tw/indexaboutus.php?showarea=1_2

Odbierana jako tekst feministyczny, powieść Przebudzenie jest pierwszą książką wydaną przez Fembooks. Ponieważ Fembooks znane jest ze wspierania feminizmu, możliwe jest, że na sposób tłumaczenia Przebudzenia wpłynęły założenia kulturowe, w których to konkretna ideologia determinuje rozwój danej strategii tłumaczeniowej.

Oczywiste jest to, że tłumaczka, Ing-mei Yang3, która podjęła się tłumaczenia tej powieści, musiała podejść do niej i promować ją zgodnie z nastrojami feministycznym.

Wydane przez Fembooks tłumaczenie Yang może zaciekawić czytelników interesujących się tematyką feministyczną, i tym samym, może znaleźć się poza spektrum uwagi ludzi, którym te kwestie są obojętne.

W ten sposób powstało zapotrzebowanie na ponowne tłumaczenie. Lawrence Venuti w Retranslations: The Creation of Value (Retranslacja: kreowanie wartości) zauważa, że„wybór tekstu do ponownego tłumaczenia jest oparty na interpretacji, która różni się od tej z poprzedniej wersji, która to przestała być zadowalająca, ponieważ oceniono ją jako, w pewnym względzie, niewystarczającą" (2004: 26).

Jako że Przebudzenie Chopin postrzegane jest jako powieść feministyczna, jej potencjalni czytelnicy to głównie środowisko akademickie Tajwanu.

Aby powieść stała się przystępna dla szerszego grona czytelników, tłumaczymy i interpretujemy ją, nie biorąc pod uwagę feministycznego punktu widzenia.

W pierwszej części niniejszej rozprawy omówiono feministyczne strategie tłumaczenia zastosowane przez Yang w celu przetłumaczenia powieści na tekst feministyczny. Analizę tę oparto na feministycznych strategiach tłumaczenia Françoise Massardier-Kenney.

Odpowiednią strategią dla uzyskania niefeministycznego przekładu jest ekwiwalencja dynamiczna Eugene Nidy. Jest to metoda swobodnego tłumaczenia zakładająca możliwość adaptacji językowej.

Ponadto zaproponowano nie- feministyczną interpretację tekstu: Edna postrzegana jest jako kobieta, w której obudziły się zmysły i która zdaje sobie sprawę, że coraz mocniej cierpi z powodu poczucia nieprzejednanej samotności, a nie jako osoba pragnąca niezależności i wolności.