Czytelnia

Tutaj też tłumaczenie literackie jest nauczane jako moduł fakultatywny, będący częścią większego programu studiów, a zwłaszcza jako sposób rozwinięcia zainteresowania studentów w specjalistycznej dziedzinie tłumaczenia literackiego z akademickiego lub badawczego punktu widzenia.

Na kursach w zakresie tłumaczenia literackiego, które są częścią bardziej rozległej dziedziny translacji lub translacji stosowanej, nacisk kładzie się raczej na teorię. Jednak niektóre działy programu mogą skupiać się również na tłumaczeniu literackim.

Moduły tłumaczenia literackiego zazwyczaj nie obejmują nauki języka jako takiej, choć wyjątkami są tu moduły takie jak nauka języka na poziomie zaawansowanym i tłumaczenie literackie oferowane przez King's College w Londynie, jako część studiów magisterskich na kierunku literatura i kultura na wydziale iberystyki.

Brytyjskie uniwersytety, takie jak ten w Manchesterze, oferują moduły specjalizacji tłumaczenia literackiego, które są przedstawione jako fakultet praktyczny będący częścią programu studiów na kierunku tłumaczenia ustne i pisemne na studiach magisterskich.

Również uniwersytet Westminster oferuje podobny moduł fakultatywny tłumaczenia literackie: teoria i praktyka na studiach magisterskich w zakresie tłumaczeń technicznych i specjalistycznych.

Uniwersytet Newcastle, poza działem tłumaczenia poetyckiego, oferuje tłumaczenie literackie jako część fakultatywną w programie studiów magisterskich na kierunku tłumaczenie profesjonalne.

Oprócz nauki teoretycznej i praktycznej w zakresie różnych rodzajów literackich, program studiów obejmuje również profesjonalizację tej dziedziny poprzez analizę związków między pisarzami, tłumaczami, wydawcami i edytorami.

Trzecia kategoria

Obejmuje ona specjalistyczne zajęcia na studiach magisterskich, które są związane wyłącznie z tłumaczeniem literackim.

Program studiów przedstawia teoretyczne podejście do procesu tłumaczenia, jak również skupia się w większym stopniu na praktycznych i zawodowych elementach translacji.

Celem studiów magisterskich w zakresie tłumaczenia literackiego jest nie tylko zapewnienie możliwości prowadzenia badań w dziedzinie translatoryki, lecz także położenie większego nacisku na praktyczne i teoretyczne szkolenie osób, które pragną związać swoją karierę z branżą tłumaczeń literackich.

Ten typ kursu o bardziej zawodowym charakterze jest stworzony tak, aby umożliwić zdobycie formalnych uprawnień praktykującym tłumaczom w dziedzinie, która pozostaje w dużej mierze nieuregulowana prawnie.

Dzięki wprowadzeniu praktycznych warsztatów, prowadzonych przez odwiedzających profesjonalistów, kładzie się większy nacisk na zawodowy charakter programu studiów w zakresie tłumaczenia literackiego.

Zajęcia warsztatowe zapewniają również możliwość wykorzystania przez studentów różnych metod translacyjnych w praktyce w ich własnych projektach tłumaczeniowych.