Czytelnia

Zróżnicowana natura tłumaczenia literackiego oznacza więc, że podobnie jak w przypadku dziedziny badań w zakresie translacji, przedmiot ten może być postrzegany jako interdyscyplina (zobacz np. Snell-Hornby et al. (eds.) 1994 & 1996) i w konsekwencji można podejść do jego badania i nauczania w sposób kompleksowy.

Jednakże związek translatoryki z innymi dziedzinami uniwersyteckimi, nie jest jasno sprecyzowany (Munday 2001: 190) i jest to widoczne również w związku tłumaczenia literackiego z innymi dziedzinami.

Tak więc, z pedagogicznego punktu widzenia tłumaczenie literackie było nauczane w ciągu kilku ostatnich dziesięcioleci przy użyciu różnych teoretycznych metod: z perspektywy lingwistycznej (np. Nida 1964; Newmark 1981 & 1988/2001; Baker 1992); z przyjętego ostatnio stanowiska opisowego i kulturowego (np. Hermans 1985; Lefevre 1992; Toury 1995) oraz z punktu widzenia zakładającego wykorzystanie współczesnych teorii, takich jak kognitywistyka (np. Gutt 1991).

Te zróżnicowane podejścia do nauczania tłumaczenia literackiego w szkolnictwie wyższym odzwierciedlają ogólnie interdyscyplinarny charakter, który, jak już wcześniej wspomniano, jest oczywisty w dziedzinie translacji. Pomimo tego zaproponowano podział kursów tłumaczenia literackiego na trzy odrębne kategorie pedagogiczne.

Pierwsza kategoria

Pierwsza kategoria to uniwersyteckie studia w zakresie tłumaczenia literackiego jako część tradycyjnych studiów literackich. Tak więc nacisk jest tu położony na teoretyczny aspekt tłumaczenia literackiego wchodzącego w skład bardziej ogólnej dziedziny komparatystyki.

Ten program studiów koncentruje się nie tylko na nauce różnych pojęć teoretycznych z dziedziny translatoryki, lecz także na nauczaniu praktycznego aspektu tłumaczenia poprzez analizę oryginalnych prac i ich przekładu w kontekście różnych gatunków i daty pochodzenia tekstu.

Współczesnym przykładem tego rodzaju programu nauczania tłumaczenia literackiego z 2008 roku są: studia magisterskie w zakresie komparatystyki na University College Londyn (moduły translacyjne są również dostępne na tym uniwersytecie na studiach magisterskich na kierunku obejmującym teorię i praktykę translacji) oraz studia magisterskie w zakresie tłumaczenia i komparatystyki na Uniwersytecie Essex.

Pomimo, że studia magisterskie w zakresie translatoryki na uniwersytecie Warwick nie są studiami literackim, to oferują one zajęcia ukierunkowane na tę dziedzinę.

Tłumaczenie literackie jest tam nauczane głównie z kulturowego punktu widzenia, czyli jako transfer międzykulturowy ze zwróceniem uwagi na aspekty lingwistyczne.

Druga kategoria

Druga rozległa kategoria obejmuje tłumaczenie literackie jako moduł fakultatywny, będący częścią kierunku studiów „czysto" translatorycznych lub translacji „stosowanej", które mają na celu zaznajomienie studentów z teorią i praktyką w dziedzinie translacji.