Czytelnia

W następstwie zaczęto stopniowo wprowadzać zajęcia translacyjne do programu studiów magisterskich i licencjackich prowadzonych przez inne instytucje uniwersyteckie i zostały one włączone do zajęć z literatury angielskiej i komparatystyki, jak również do kursów współczesnych języków obcych.

Wprowadzenie kursów nauczania w zakresie tłumaczeń zapewniło więc w całym kraju podstawy do dynamicznego rozwoju współczesnego szkolenia tłumaczy, jak również badań w zakresie translacji, które według Caminade i Pyma (1998: 283) można obecnie obserwować.

Jako że zapotrzebowanie na tłumaczy wzrasta, a w przemyśle tłumaczeniowym jest coraz większa tendencja do nadawania zawodowi tłumacza bardziej formalnego charakteru, liczba kierunków w dziedzinie translacji na studiach licencjackich i magisterskich zwiększyła się w ciągu ostatniego dwudziestolecia.

Postępy w szkoleniu tłumaczy odzwierciedlają znaczny rozwój, jaki został zaobserwowany w translatoryce w Wielkiej Brytanii w ciągu ostatnich dziesięcioleci (zobacz np. Bassnett 1991).

Według strony internetowej Learn Direct (http://learndirect.co.uk), w 2008 roku w Wielkiej Brytanii odbywało się ponad 100 kursów dydaktycznych/naukowych, po których można otrzymać tytuł magistra w dziedzinie translacji.

Wraz z rozwojem translacji i studiów w zakresie tłumaczenia, stworzono wiele kierunków tłumaczenia literackiego w Wielkiej Brytanii (ich przykłady zostaną indywidualnie i szczegółowo omówione w następnej części tej pracy).

Utworzenie tych kierunków na uniwersytetach nadało formalny charakter profesji, która jak dotąd przyciągała tłumaczy-samouków lub uczniów, którzy stawali się tłumaczami dzięki pobieraniu nieformalnych nauk u bardziej doświadczonych osób.

Faktycznie, w 2000 roku Bose-Beier (2000: 1381) zauważył, że „tłumaczenie literackie nie jest w żadnym przypadku nowym zjawiskiem, ale badania nad nim jako nad dziedziną akademicką zaczęły się rozwijać niedawno i wydaje się, że szybko nabierają rozmachu.

Mimo to, ponieważ zapotrzebowanie na tłumaczy literackich nie jest tak duże jak na tłumaczy technicznych, nie powstało aż tyle kursów tłumaczenia literackiego, co kursów i studiów tłumaczeniowych.

Co więcej, powszechnie wiadomo, że tłumaczenie literackie nie należy do lukratywnych zajęć; zarobki osoby pracującej w Wielkiej Brytanii na pełny etat jako tłumacz literacki są tak małe, że niektórzy organizatorzy kursów tłumaczeniowych twierdzą, że nauczanie tłumaczenia literackiego nie jest umotywowane w żaden sposób powodami finansowymi (Robinson 2003: 59-60).

Niemniej jednak, w ciągu ostatnich piętnastu lat kierunki ze specjalizacją w zakresie tłumaczeń literackich umożliwiły podjęcie studiów w tym zakresie jako odrębnego kierunku po raz pierwszy w Wielkiej Brytanii.

Podział:

Jak już wcześniej zostało wspomniane, tłumaczenie literackie jest wyraźnie połączone z wieloma innymi dziedzinami w szkolnictwie wyższym, takimi jak: języki współczesne, lingwistyka i językoznawstwo, komparatystyka i kulturoznawstwo.