Czytelnia

Streszczanie to celowe zrozumienie tekstu oryginalnego, jego interpretacja i szczególne odwzorowanie w formie nowego tekstu informacji uznanych za istotne.

Pierwszą fazą procesu streszczania jest orientacja, następnie interioryzacja postrzeganych potrzeb, planowanie, tłumaczenie (wykonanie) oraz ponowne przeczytanie.

Ważnym elementem większości tych faz jest czytanie, a w szczególności czytanie selektywne, pozwalające na zagłębienie się w tekst w poszukiwaniu potrzebnych informacji, by potem dogłębnie przeanalizować jego poszczególne fragmenty.

Szczególnie ważne jest rozróżnienie pomiędzy streszczeniami o funkcji informatywnej a tymi o funkcji orzekającej. Streszczenia orzekające składają się w głównej mierze z wypowiedzi orzekających, informatywne natomiast z wypowiedzi informatywnych, a w streszczeniach mieszanych (orzekająco-informatywnych) odnajdziemy oba typy wypowiedzi. Streszczenia orzekające zawierają odniesienia do tekstu oryginalnego (często wyrażone nie wprost), jak na przykład: „W streszczanym dokumencie...” itp.

Streszczanie to czynność fachowa, a jej podstawą są umiejętności i zdolności, których można, a nawet należy się nauczyć. Podstawą streszczenia jest podsumowanie informacji. Może być to czynność spontaniczna, stosowana w codziennych sytuacjach, jak również może ona przybrać formę półprofesjonalną.

Jakość streszczenia może być oceniona na podstawie następujących kryteriów:
•    Jaki jest poziom abstrakcji?
•    Czy w streszczeniu umieszczono wystarczającą ilość istotnych informacji z tekstu oryginalnego?
•    Czy niepotrzebne szczegóły zostały pominięte?
•    Czy w streszczeniu pojawiły się elementy wskazujące na niezrozumienie tekstu oryginalnego?
•    Czy tekst został dobrze sformułowany w języku docelowym? (Koltay, 2003)
 
2.2 Wnioski

Wnioski to gatunek niezmiernie użyteczny każdej osobie piszącej teksty, również tłumaczom. Dobrze napisane wnioski zwiększają szanse na ich akceptację. W wielu przypadkach muszą one zostać przygotowane w dwóch lub więcej językach.

Tłumacze znający ten gatunek oraz różnice kulturowe pomiędzy językiem źródłowym a docelowym, mogą być bardzo użyteczni. To prawda, nawet jeśli wiadomo, że wnioski różnią się rodzajem oraz warunkami ich przedłożenia.

Ogólnie rzecz biorąc, wniosek pisemny to dokument, w którym osoba pisząca oferuje , czytelnikowi jakieś korzyści w celu otrzymania czegoś w zamian. 

Osoba pisząca (bądź osoby piszące i organizacja, którą reprezentują) może zaoferować przeprowadzenie badania, stworzenie systemu, zaprojektowanie i skonstruowanie urządzenia, poprawę usług, naprawę szkód, wzrost zysków itp. W zamian, czytelnik (lub czytelnicy i organizacja, którą reprezentują) zapewni fundusze, płatności, sprzęt oraz innego rodzaju wsparcie.

Wniosek może odzwierciedlać potrzebę rozpoznaną i określoną przez czytelnika, osobę piszącą lub każdego z nich. To daje nam podstawy typologii wniosku. Nie wszystkie, aczkolwiek większość, można podzielić na następujących sześć kategorii: