Czytelnia

Lub jako:

„Podczas gdy literatura wyjaśnia to, czego język nie może wyrazić w inny sposób,
I gdy nauka wyjaśnia to, czego język nie może wyjaśnić,
Tłumaczenie maszynowe zaciemnia ponownie to, co wyjaśnił język".

Następnie porównuje ze sobą obydwie wersje i przyrównuje każdą z wersji tłumacza -człowieka z wynikami uzyskanymi z trzech systemów tłumaczenia maszynowego.

Oprogramowanie pierwsze:

„Miejsce języka nie może wyjaśnić wychodzić, wyjaśnia, jest literatura.
Nie jest jasne powiedzieć język, jasne jest powiedzieć, jest nauka.
Powiedzieć język rozumie, nie zrozumieć powiedzieć ponownie, jest tłumaczenie maszynowe".

Oprogramowanie drugie:

„Język nie może wytłumaczyć żeby wychodzić z,/ Język nie może wyrazić i wyjść z.
Wyrazić i wyjść z jest literatura.
Nie pamiętam dobrze chu języka,
Powiedz jasność czegoś, jest nauką,
Wyraź język jasność tego,

Ponownie sprawiać nie pamiętać dobrze chu,
Jest tłumaczenie maszynowe".

I oprogramowanie trzecie

„Nie może wyrazić język,
Wyraziła, jest literatura.
Powiedzieć i wiedzieć w parach języka,
Powiedzieć jasno, jest nauka;
Język wyjaśniać,
Powiedzieć jasno
Jest tłumaczenie maszynowe".

Obydwie dotychczas omówione książki obejmowały terminologię komputerową, obydwie zakładały, że żyjemy w pewnych językowych i komercyjnych realiach, oraz obydwie przyjmowały, że wiemy wystarczająco dużo o językach, w których mówimy, aby wcisnąć do nich dużo nowego, bardziej lub mniej obcego słownictwa.

Nasza trzecia książka, która również traktuje o języku chińskim, podważa wszystkie te założenia i wysuwa możliwość istnienia innego, przytłaczającego swoim ogromem i skomplikowaniem niezintegrowanego do języka i kultury nazewnictwa technicznego, którego sobie w ogóle nie zdołaliśmy przyswoić, a nawet go poznać.

Autorem tej pozycji jest Jeffrey Brown- młody lekarz medycyny, który spędził rok w Chinach i w przeciwieństwie do wielu amerykańskich studentów tego samego pochodzenia, postarał się rozszyfrować charakterystyczny chiński kod językowy używany do opisywania rzeczywistości.