Czytelnia

Tłumaczenie tabeli:
Słowo „Internet" może być wyrażone na co najmniej cztery rożne sposoby ( informacje pochodzą z Chinese Database  Development Bulletin, nr 17, wrzesień 1998, opublikowanego przez Hong Kong Chinese Language Society)
kolumny tabeli są zatytułowane: 1. Tłumaczenia 2.Wymowa* 3. Znaczenie dosłowne
kolumna 3, wiersz 1- wzajemnie/ zespolone/ sieci
kolumna 3, wiersz 2- wzajemnie/ łączące się/ sieci
kolumna 3, wiersz 3- sieć/ wśród/ sieci
kolumna 3, wiersz 4- sieć/ przestrzeń pomiędzy/ sieci
* górna linijka reprezentuje wymowę kantońską, dolna wymowę Putonghua Chan Sin-wai, redaktor: Translation and Information Technology, strona 98/

Dalej w pracy, w kolejnej tabeli, zaprezentowanych jest kolejnych 9 możliwych tłumaczeń tego samego słowa. Spowodowane jest to tym, że język chiński budują monosylabiczne znaki, z których każdy ma swoje znaczenie, a nie jak w językach zachodnich słowa.

Jak to opisałem w innej pracy3 przy założeniu, że w języku chińskim jest nieznacznie poniżej 3000 (chociaż niektórzy oceniają, że znacznie więcej) znaków, to zestawiając każdy z każdym, uzyskujemy 9 000 000 możliwych kombinacji dwusylabowych złożeń, z których każde potencjalnie posiada własne znaczenie.

Zestawienia trzy- i czterosylabowe są rzadziej spotykane, jednakże też możliwe. Innymi słowy, chiński posiada, w porównaniu z większością języków zachodnich, znacznie więcej elementów semantycznych. 

Nie wszystkie z trzynastu możliwych złożeń oznaczających „Internet" są powszechnie używane.

Tak samo jak istnieje wiele narodowych odmian języka hiszpańskiego, zaraz po zaprezentowaniu powyższej tabeli autorzy niniejszej pracy wskazują na to, iż „niektóre określenia terminów związanych z Internetem są różnie wyrażane w poszczególnych chińskojęzycznych regionach, takich jak: Hong Kong, Tajwan, Chiny, Singapur, Malezja itd."

Co najmniej jeden większy spór terminologiczny ma swoje korzenie w polityce.

Z czterech terminów przedstawionych w powyższej tabeli najbardziej rozpowszechnionym jest hu lian rang, czyli „wzajemnie zespolone sieci".

W 1997 roku w Pekinie China National Committee for Terms in Sciences and Technologies (CNCTST) (Chiński Narodowy Komitet do Spraw Nazewnictwa w Nauce i Technologiach) spróbował narzucić termin yin te wang.

Wang w tym przypadku znaczy również „sieć" lub „sieci", ale dwie dodatkowe sylaby yin te zostały użyte jako nic innego, tylko zapełniacz miejsca, który miał naśladować angielskie dźwięki „Inter-" w słowie „Internet". Jak tłumaczy jeden z krytyków, nie udało się to:

Codziennie jestem w szkole, ale prawie w ogóle nie słyszy się tu słowa yin te wang, ponieważ hu lian wang już się przyjęło i stało częścią naszego życia szkolnego.