Czytelnia

5. Podsumowanie

Tworzenie wersji w JD to skomplikowany proces, którego złożoność wynika z osobliwych cech JD oraz KD. Na złożoność tekstu składają się również czynniki ekstralingiwstyczne, które są efektem współpracy pomiędzy ludźmi [18]. Do kompetencji tłumacza należy nie tylko opanowanie wiedzy z zakresu JD oraz KD, lecz także świadomość tego, że od zaangażowania całego zespołu zależy postęp w tłumaczeniu anime.

Jak powiedział Miyazaki: „Niestety, dzieła Shakespeare'a w wydaniu japońskim nie są do końca zgodne z wersją angielską... powodem tego są różnice kulturowe, których nie da się pominąć, bez względu na to, jak bardzo staramy się, by tłumaczenie było wierne." [19].

Wprowadzanie zmian jest nieuniknione przy tworzeniu filmu dla widowni zagranicznej. Aby przekład był jak najlepszej jakości, wszyscy ludzie zaangażowani w tworzenie wersji w JD powinni być otwarci na pomysły innych.

Ważne jest również to, by pozostawiać te cechy typowe dla danej kultury, które widownia KD będzie w stanie wychwycić. Kolejne ważne czynniki to: elastyczne dostosowywanie się do ciągłych zmian oraz zdolność umiejętnego tłumaczenia.

W wyniku tego, że eksport anime wzrasta z roku na rok [20], analiza tłumaczeń anime będzie wpływała na tworzenie coraz lepszych przekładów oraz przyczyni się do głębszego zrozumienia pozostałych „tradycyjnych" badań nad tłumaczeniami.

Przypisy

[1] Telewizyjny serial Pokemon wyświetlono w 68 krajach, i został przetłumaczony na 25 języków.

[2] To jest pierwsze anime, które dostało Oskara; kolejnego Oskara otrzymało w kategorii „Najlepszy film animowany".

[3] Jenkins (2006) twierdzi, że pomimo coraz większej ilości problemów etycznych oraz tych związanych z prawami autorskimi, zjawisko to przyczyniło się do wzrostu popularyzacji japońskiej animacji.

[4] Hirako (1999) dokonał podziału tekstów na poszczególne rodzaje (naukowe, prawne, potoczne, literackie) zgodnie z zawężonym zakresem norm.

[5] Znaczenie specyficznych pojęć kulturowych wyjaśnione jest w kilku słowach przez Newmarka (Newmark, 1988a).

[6] Istnieją również prawne bądź naukowe filmy animowane, ale niniejsza praca dotyczy w szczególności anime jako pojęcia najczęściej używanego w kontekście rynku masowego. Celem tej generalizacji jest ukazanie ogólnych cech charakterystycznych dla tego gatunku.

[7] Zastępowanie lub transliteracja terminu pierwotnego.

[8] Międzynarodowa Federacja Aikido odnotowała wzrost o 1,7 razy liczby zawodników z zagranicy w 90 krajach na przełomie ostatnich 20 lat.

[9] Zgodnie z danymi The Beurau of Citizens, Culture and Sport, liczba łaźni w Tokio zmniejszyła się o około połowę w ciągu ostatnich 40 lat.