Czytelnia

Zastępowanie bądź pomijanie cech typowych dla danej kultury nie jest konieczne, jeśli produkt jest adresowany do zagorzałych fanów [16]. Zagorzali fani mają wiedzę na temat KŹ, która pozwala im wychwycić odnośniki kulturowe i często bardziej preferują tłumaczenie za pomocą techniki egzotyzacji.

Strategia neutralizacji [17] i pominięcia może zostać zastosowana w przypadku tłumaczenia filmów kinowych bądź seriali telewizyjnych, których odbiorcą docelowym jest publiczność masowa, włączając w to dzieci, których wiedza na dany temat bywa różna. Dlatego też częstotliwość uogólniania cech typowych dla danej kultury może wzrastać, w miarę jak wiek odbiorcy docelowego maleje, a także jeśli istnieje szeroki krąg odbiorców.

4.4. Porozumienie

Kolejny czynnik językowy, którego znaczenie jest bardzo istotne, to porozumienie pomiędzy tłumaczem, adaptatorem, dyrektorem dubbingu, zleceniodawcą, a także pierwotnym licencjodawcą/autorem (zob. Tabela 2).

Jeśli zespół profesjonalistów, zajmujący się produkcją, nie widzi powodów powstania filmu oraz kryjących się za nim intencji, istnieje ryzyko jego złej interpretacji. Należy koniecznie sprawdzić wszelkie niezgodności, konsultować trudne kwestie oraz rozwiewać wszelkie wątpliwości.

Japońscy licencjodawcy znani są ze swej niewielkiej elastyczności oraz z przedłużania okresu na podjęcie decyzji. Przyczynia się do tego fakt, że wiele seriali animowanych jest tworzonych tylko na potrzeby rynku krajowego (Winslow, 2005).

Z drugiej jednak strony, zagraniczni licencjobiorcy mają tendencje do zmiany bądź pomijania odnośników kulturowych. Bez wspólnego porozumienia mogliby zostać źle zrozumiani lub też istniałoby ryzyko niezrozumienia intencji autora.

Każdy członek zespołu powinien aktywnie współpracować z ludźmi zajmującymi się różnymi etapami produkcji, ponieważ wersja filmu w JD nie jest efektem pracy samego tłumacza, ale rezultatem starań całego zespołu.

Tabela 2 ROLE I ZADANIA ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ FILMU W JD

Tłumacz

Pierwotne tłumaczenie

Adaptator

Korekta tłumaczenia

Reżyser dubbingu

Werbalne przekazanie niuansów kulturowych, które nie mogą zostać wyrażone słowami,

Zleceniodawca

(posiadacz koncesji)

Decydowanie o celu i odbiorcy docelowym

Licencjodawca, autor

Konsultowanie w celu potwierdzenia zgodności intencji autora