Czytelnia

I tu powstaje pytanie, czy ponownie napisane teksty w KD to jeszcze tłumaczenie, czy już adaptacja. Z drugiej strony, obecny dominujący nurt we Włoszech zakłada tłumaczenie będące wierne oryginalnej KŹ.

Efektem, jaki chce się tutaj osiągnąć, jest stworzenie wrażenia, że publiczność ma do czynienia z japońskimi bohaterami oraz językiem japońskim. Publiczność jedynie słucha ich w języku włoskim. Stąd też nie powinno się całkiem rezygnować z cech typowych dla danej kultury, lecz starać się zachować ducha pierwotnej wersji.

4.2. Koszt

Ważne jest, by kompetentny tłumacz posiadał wiedzę zarówno o języku, jak i o kulturze. Jeśli tłumacz jest native speakerem JD, to odpowiednia wydawałaby się współpraca z drugim tłumaczem lub konsultantem będącym native speakerem JŹ, który mógłby rozpatrzyć tekst pod względem aspektów kulturowych, subtelnych niuansów oraz konotacji, a przy tym byłby w stanie ocenić efekt, jaki wywołują cechy typowe dla danej kultury. Jednakże praca dwóch tłumaczy rzadko kiedy ma miejsce, ponieważ wiąże się z większymi kosztami.

Ogólnie rzecz ujmując, to adaptacja uzyskuje przewagę nad tłumaczeniem. Wielu adaptatorów widzi swoją rolę w przenoszeniu jednego konceptu z danego kontekstu kulturowego do drugiego. Poza dostosowywaniem długości dialogów w przetłumaczonym scenariuszu oraz przetworzeniem go tak, by brzmiał naturalnie w JD, powinni oni starać się zachować odnośniki kulturowe, takie, jak żarty, przysłowia, gry słowne itd.(Animeye, 2004).

Odpowiedzialni są za tłumaczenia cech typowych dla danej kultury w tym samym stopniu, co tłumacze. Dlatego też ważne jest, by zachować dobrą współpracę między tłumaczem i adaptatorem podczas procesu doboru słów bądź wyrażeń.

Kwestia ta zostanie bliżej omówiona w podrozdziale 4.4. Jednak czasem nie jest wymagana obecność adaptatorów. Nawet jeśli są obecni, to do ich obowiązków należą tylko i wyłącznie sprawy techniczne, czyli dopasowywanie długości dialogów w JD do ruchu ust postaci [13].

Przyczyną obecnego zjawiska we Włoszech są niskie zyski. Dlatego też wydawcy, szczególnie ci, którzy wydają filmy tylko na płytach DVD, starają się zaoszczędzić na tłumaczeniach. Często na etapie adaptacji nie są w stanie płacić pracownikom [14].

Pomimo tego, że popularność anime we Włoszech wzrasta, to rynek jest ciągle mały w porównaniu do tego w Stanach Zjednoczonych. Dlatego też nie jest to zbyt opłacalne zajęcie.

Wydawcy musieliby znaleźć równowagę pomiędzy wysokimi kosztami za udzielone im prawa a kosztami produkcji. Niestety, wielu z nich z powodu ograniczonych funduszy nie poświęca zbyt wiele uwagi poprawności językowej oraz zgodności elementów kulturowych.

4.3. Odbiorca docelowy

Wiedza na temat odbiorców JŹ determinuje proces tłumaczenia [15]. Podczas dokonywania wyboru techniki tłumaczeniowej należy wziąć pod uwagę odbiorcę docelowego, dla którego odbywa się tłumaczenie.