Czytelnia

Włoski tytuł brzmi następująco: Citta Incantata, i nie ma on nic wspólnego z oryginalnym tytułem japońskim. Tłumaczenie nie zawiera gry słownej związanej z imionami głównej bohaterki (Sen i Chihiro) wyrażonych w kanji (cechy typowe dla danej kultury), a do tego nie oddaje głównej myśli anime, kamikakushi, która została pominięta bez żadnego logicznego uzasadnienia.

Wybór włoskiej wersji tytułu spowodowany był trudnościami powstałymi przy tłumaczeniu gry słownej, która opierała się na japońskich ideogramach kanji i typowym dla kultury JŹ sposobem wyrażania cech specyficznych.

Citta Incantata (Zaczarowane Miasto) jest bliższe jednemu z napisów z oryginalnej wersji: Tonnreru no mukou wa fushigina machideshita (Tuż za tunelem znajdowało się Dziwne Miasto).

Zastosowanie włoskiego wyrazu villaggio (oznaczającego wieś) jako odpowiednika dla japońskiego machi byłoby lepsze niż citta , ponieważ citta oznacza miejsce o wiele większe niż to ukazane w filmie. Jednak, mimo wszystko, włoski tytuł spełnia swoje zadanie, ponieważ zawiera w sobie bezpośredniość przekazu, eufonię oraz wpływa na publiczność KD.

Wniosek z tego, że należy brać pod uwagę nie tylko wierność językową, lecz także to, dla kogo tłumaczymy. Przy tym należy dostrzegać rolę przekładu, nawet jeśli nie uda się w nim zawrzeć tłumaczenia elementów specyficznych kulturowo.

3.3. Napisy końcowe

Napisy końcowe zawierają listę ekipy biorącej udział przy produkcji filmu. Tłumaczenie napisów końcowych jest jednym z najłatwiejszych zadań dla tłumacza. Terminy techniczne, takie jak na przykład, reżyser czy też animator, tłumaczy się według ustalonej konwencji, tzn., że tłumaczymy je dosłownie, nie bojąc się, że źle coś zinterpretujemy. Z właściwą wiedzą o funkcji pełnionej przez każdego z członków ekipy produkcyjnej tłumacz powinien umieć zastosować te same reguły wobec przekładu każdego filmu.

4. Ekstralingiwstyczne aspekty tłumaczenia anime

Jak wspomniano już we wcześniejszym rozdziale (3.1.3), istnieją czynniki, które wpływają na wybór rodzaju tłumaczenia. W niniejszej pracy zostaną omówione trzy rodzaje tłumaczenia.

4.1. Cel

Celem przekładu jest stworzenie odpowiedniej wersji tłumaczenia. Na przykład, w USA celem jest produkcja raczej amerykańskiego show dla Amerykanów, a nie japońskiego show dla Amerykanów (Bednarski, 2001) [11]. Najlepszym rozwiązaniem byłoby zastąpienie cech typowych dla danej kultury odpowiednikami neutralnymi bądź regionalnymi, pozbywając się w ten sposób pierwotnych elementów kulturowych.

Na przykład, bardzo dobrze znany deser amerykański, pączki zwane doughnuts, stały się zamiennikiem dla kulek ryżowych w anegdocie, w serialu o Pokemonach [12]. Wynikało to z tego, że Amerykanie to naród zróżnicowany pod względem kulturowym oraz wyczulony na wszelkie niuanse. Wszystkie dialogi zostały napisane od nowa tak, by były skierowane na odbiorców amerykańskich.